EXPLAST Slovensko si k dvadsiatemu výročiu daroval novú prevádzku v Nitre

EXPLAST Slovensko si k dvadsiatemu výročiu daroval novú prevádzku v Nitre

V areáli West Park Lužianky neďaleko nitrianskeho Metra spoločnosť slávnostne otvorila v apríli 2022 vlastné administratívne a skladové priestory na ploche asi 11 tisíc metrov štvorcových. Slávnostnú pásku prestrihlo vedenie firmy EXPLAST zastúpené konateľmi pánom Milošom Sovom a Jánom Sovom a pánom Miloslavom Hájkom, ktorý stavbu dozoroval.

EXPLAST je česká, rodinná firma pôvodom z Prahy. Bola založená v roku 1995. Obchoduje s granulátmi plastov a na plastikárskom trhu pôsobí už viac ako 25 rokov. Je jedným z najväčších dodávateľov v Čechách a na Slovensku, ktorý dodáva predovšetkým komoditné plasty polyetylény, polypropylény a styrénové plasty.

V Slovenskej republike bola založená dcérska spoločnosť EXPLAST Slovensko v roku 2002.

EXPLAST - granuláty plastov, polyetylén PE, polypropylén PP, styrén S 
  

EXPLAST ponúka plasty nielen pre bežné spracovateľské technológie – vstrekovanie, vytláčanie a vyfukovanie – ale aj pre špeciálne technológie, ako sú rotačné natavovanie, kompaundáciu, povrchové nanášanie a taktiež výrobu penového a extrúzneho polystyrénu. Ponúka tiež vybrané aditíva a farbiace koncentráty.

Ich najdôležitejšou obchodnou komoditou sú polyetylény na výrobu fólií. V ich sortimente nájdete všetky polyetylény vyvinuté v posledných dvadsiatich rokoch, vyrábané tými najnovšími technologickými postupmi, ako sú C4, C6, C8 kopolyméry, polyetylény s veľmi nízkou hustotou (VLDPE), alebo dokonca s ultra nízkou hustotou (ULDPE).

Tiež tzv. plastoméry PE či najnovšie tubulárne technológie poskytujúce nové progresívne typy LDPE alebo plasty vyrobené s použitím metallocenových katalyzátorov (mLLDPE). To isté platí aj pre polypropylén, kde ponúkajú materiály ako sú plastomery PP Vistamaxx. Takéto plasty vám môžu priniesť finančnú úsporu náhradou za doposiaľ hojne rozšírené ale drahé termoplastické elastoméry.

EXPLAST - granuláty plastov, polyetylén PE, polypropylén PP, styrén S 
  

Spoločnosť EXPLAST ponúka odborné poradenstvo pri výbere materiálov a jeho spracovaní. V mnohých prípadoch sa prevádzkových skúšok zúčastňujú aj technickí zástupcovia výrobných firiem, v ktorých laboratóriách boli tieto špičkové materiály, katalyzátory a technológie vyvinuté a majú na to licenčné oprávnenia, ako sú ExxonMobil Chemical, Versalis, Chevron-Phillips, LyondellBasell, Borealis, Slovon Petrochemicals, Petkim a ďalšie.

Skladovacie zázemie EXPLASTU umožňuje priame dodávky granulátov zo skladov v Brandýse nad Labem, v Prahe-Horných Počerniciach, v Pohořelicích, v Trnave a teraz aj v Lužiankach. Sú schopní dodať suroviny v množstve od jedného vreca až po kamión.

  • autor:
  • red.
  • Explast, spol. s r. o.

    Explast, spol. s r. o.

    Polyetylén, polypropylén a styrénové plasty, granulát plastov predaj, termoplasty, inžinierske plasty, technické plasty, termoplastické elastoméry, aditíva, farbiace koncentráty.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať 

Najbližšie výstavy