• Úvod
  • Aktuality
  • ENVI-PAK, ako jeden z organizátorov, pozýva odbornú verejnosť na medzinárodný kongres Pro Europe v Bruseli

ENVI-PAK, ako jeden z organizátorov, pozýva odbornú verejnosť na medzinárodný kongres Pro Europe v Bruseli

  • 16.09.2010

5. medzinárodný kongres PRO EUROPE, ktorý sa pod názvom „ZELENÝ BOD 2010: Zelená ekonomika v akcii“ uskutoční v dňoch 7. a 8. októbra 2010 v kongresovom centre Square v Bruseli v Belgicku pod záštitou Janeza Potočnika, Európskeho komisára pre životné prostredie. Kongres sa bude zameriavať na vzťah medzi manažmentom zdrojov a nakladaním s odpadom, a tiež na to, ako kvalitná implementácia princípu zodpovednosti výrobcov prispieva k dôležitému posunu smerom k zelenej ekonomike – a to z politického i obchodného hľadiska.

Na kongrese budú diskutované témy: 

Potreba implementácie a udržania zelenej ekonomiky štátmi EÚ
Pohľad na súčasný i budúci legislatívny rámec EÚ a dostupných nástrojov k ďalšiemu „ozeleneniu“ ekonomiky. Interakcia medzi legislatívna činnosťou a dobrovoľnými aktivitami podnikov.
 
Obaly a nakladanie s ostatnými odpadmi
Preskúmanie efektívnosti využívania prírodných zdrojov a recyklácie vo vzťahu k ekonomickému rastu. Diskutovať sa bude i o príležitostiach a výzvach nových obalových materiálov a dizajnu.
 
Zodpovednosť výrobcov – 20 rokov od jej vzniku

Pohľad na prínos tohto princípu k ekologizácii hospodárstva a udržateľnému rastu, a to nielen v rámci podnikania, ale aj inými formami, ako je podpora environmentálneho vzdelávania a občianstva.
 
V minulosti sa stal kongres PRO EUROPE očakávanou a vyhľadávanou príležitosťou pre stretnutie expertov zaoberajúcich sa súčasnou obalovou a odpadovou politikou EÚ a jej dopadov na životné prostredie.

Presný program kongresu je na internetovej stránke http://www.proeurope-congress.com/ . Účasť na kongrese je bezplatná.

Mgr. Katarína Kretter

 

  • autor:
  • ENVI-PAK
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník