EMS-CHEMIE získal ocenenie Dodávateľ Roka

  • 20.06.2013

General Motors, popredný svetový výrobca automobilov, opätovne ocenil EMS-CHEMIE ako svojho najlepšieho dodávateľa v celosvetovom merítku.

 


 

Už po tretí krát získala EMS-Chemie ocenenie „GM Supplier of the Year.“ Vrámci spoločnosti General Motors sa tento titul považuje za znak dobrej reputácie, čo znamená, že bude mať veľký význam pre budúci vývoj automobilového priemyslu.

V Českej republike zastupuje švajčiarsku EMS-CHEMIE spoločnosť CZFP s.r.o. a na Slovensku FPSK s.r.o.

 

  • autor:
  • CZFP s.r.o.