CARplast a Chemistry Slovakia 2011

  • 01.03.2011

Plasticportal.eu, ako mediálny partner výstav CARplast a Chemistry Slovakia 2011 , po dohode s usporiadateľom - spoločnosťou Incheba, a.s.,

oznamuje všetkým svojim registrovaným klientom v rozšírenom profile / RP /, ktorí majú záujem vystavovať, že si môžu u organizátora / Incheba, a.s. / uplatniť zľavu  10 % z ceny výstavnej plochy na spomenuté výstavy. Zľava platí na prihlášky podané od 01.03.2011 a nie je možné ju kumulovať s ostatnými zľavami.

Viac informácií o výstavách: CARplast  - 6. Medzinárodný veľtrh plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel a Chemistry Slovakia 2011 - 38. Medzinárodný veľtrh chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu nájdete  tu

Kontakt pre uplatnenie zľavy:

Ing. Marek Mésároš
junior manager

Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava, Slovakia

M +421 911 100 720
T  +421 2 6727 2485
F  +421 2 6727 2201

mmesaros@incheba.sk

  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník