CADfórum 2019

  • 17.09.2019 - 18.09.2019 | Brno | Česko
Odborná konferencia, ktorá je zameraná na výmenu praktických skúseností medzi používateľmi riešení pre počítačové navrhovanie v strojárstve, výrobnom priemysle a stavebníctve.