Autosalón Bratislava 2012 – Pozvánka

  • 13.04.2012

Automobilový klaster – západné Slovensko v spolupráci s partnermi projektu CBC SK –AT „AC CENTROPE“ si Vás dovoľujú pozvať do výstavného stánku projektu, ktorý bude pre Vás k dispozícií na medzinárodnom salóne AUTOSALÓN 2012 v dňoch 17. – 20.apríla 2012 v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava v hale A1.

Ponúkame Vám:

  • možnosť B2B stretnutia so zástupcami spoločností z partnerského Automobilového klastra z Rakúska,
  • propagáciu Vašej spoločnosti,
  • voľnú vstupenku na AUTOSALÓN 2012 s možnosťou využitia ďalších sprievodných aktivít výstavy,
  • občerstvenie pre Vás a Vašich obchodných partnerov.

Bližšie informácie: banasova@autoklaster.sk

Projekt je podporovaný z prostriedkov ERDF v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 

  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník