UDM AUDIT, s. r. o.

Studená 5, 821 04 Bratislava    Zobraziť na mape

telefón:
e-mail:udm@udm.sk

IČO: 43 990 568

Prevádzka BA :    Zobraziť na mape
Studená 5
Bratislava 821 04
telefón: 421 2 44634686
e-mail:
Prevádzka NR    Zobraziť na mape
Fraňa Mojtu 10
Nitra 949 01
telefón: 421 37 7729681
fax: 421 37 7729682
e-mail:

Popis firmy

Audit, účtovníctvo, mzdy, vrátenie DPH z EU, poradenstvo. Ponúkame služby v oblasti: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo , audit, poradenstvo, Intrastat, mzdová evidencia.

Sortiment/ Služby

Jednoduché účtovníctvo

    * založenie účtovnej jednotky
    * peňažný denník
    * pokladničná kniha
    * knihy pohľadávok a záväzkov
    * evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku
    * evidencia a spracovanie DPH
    * spracovanie účtovnej závierky vrátene priznania k dani z príjmu


Podvojné účtovníctvo

    * založenie účtovnej jednotky
    * vedenie účtovných kníh
    * obratová predvaha
    * výkaz ziskov a strát, súvaha
    * evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku
    * evidencia a spracovanie DPH, vrátenie DPH z EU
    * spracovanie účtovnej závierky vrátane priznania k dani z príjmu
    * cash flow
    * skompletizovanie zbierky listín

Audit

    * kompletné audítorské služby
    * audit konsolidovanej účtovnej závierky

Poradenstvo

    * bezplatné poradenstvo v rámci vedenia účtovníctva
    * poradenstvo v oblati všetkých daní
    * poradenstvo pri zakladaní a ukončení firmy
    * analýzy

Intrastat

    * sledovanie povinnosti zasielať hlásenie intrastat
    * spracovanie a odosielanie hlásení aj v elektronickej forme
    * nulové hlásenia
    * všeobecné informácie
    * colný sadzobník

Mzdová evidencia


    * evidenčné listy
    * potvrdenia pre zamestnancov
    * potvrdenia pre poisťovne
    * mesačné výkazy
    * mzdové listy
    * ročné zúčtovanie dane
    * Q hlásenia a ročný prehľad dane zo mzdy

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (1)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník