ATCx - Digitálna transformácia pre priemyselné stroje

  • 14.04.2021 - 14.04.2021 | |
Digitálna transformácia a Priemysel 4.0 je téma nespočetnekrát diskutovaná až sprofanovaná. Poďme sa ale spoločne pozrieť, ako Computer Aided Engineering, počítačové simulácie, virtuálne modely a digitálne dvojčatá do týchto konceptov zapadajú a aký je ich potenciál a očakávaný prínos.

 

Přijměte pozvání na další oborovou Altair Technology Conference, zaměřenou tentokrát na zmíněnou tématiku digitální transformace, a to zejména v prostředí klasického strojírenství a vývoje výrobních strojů a automatizovaných systémů.

Jak už napovídá agenda na domovské stránce konference, budeme se věnovat zejména těmto tématům:

  • Využití simulací pro zajištění kvality finálního výrobku, a to s uvažováním celého procesu návrhu a výroby i všech proměnných, včetně zahrnutí vlivu zvolených výrobních strojů.
  • Tvorba virtuálních prototypů přesně simulujících chování stroje, aby bylo možné správně dimenzovat pohony a mechanickou stavbu, a dále bezpečně zvyšovat produktivitu při zachování přesnosti výroby a spolehlivosti.
  • Simulace systémů s cílem optimalizovat naladění řídících systémů a usnadnit uvádění do provozu
  • Využití existujících dat pro podporu rozhodování s využitím technologií umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML).
Konference je určena technickým manažerům, vývojovým inženýrům, výpočtářům, návrhářům řídících systémů, specialistům i ostatním zájemcům o digitální technologie v průmyslu.

Středa 14. dubna 2021 | 14:00-17:00 hod.