Zmena nariadenia vlády č. 481/2012 Zb. nariadením vlády č. 344/2020 Zb.

Zmena nariadením vlády č. 344/2020 Zb. implementuje smernice č. (EÚ) 2020/364, č. (EÚ) 2020/365, č. (EÚ) 2020/366, (EÚ) 2020/360, (EÚ) 2020/361, zavádza nové výnimky zo zákazu obsahu olova, kadmia a šesťmocného chrómu pre konkrétne aplikácie a platnosť týchto výnimiek obmedzuje na stanovenú dobu, účinnosť od 1. 4. 2021.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník