ZEISS Metrologické centrum Trnava

ZEISS Metrologické centrum Trnava

Spoločnosť Carl Zeiss Slovakia, s. r. o., divízia Priemyselnej meracej techniky popri produktoch materskej firmy Carl Zeiss IMT ponúka školenia a zákazkové merania, realizované v priestoroch ZEISS Metrologickom centre TRNAVA. Na ploche viac ako 300 m2 ponúka širokú škálu technológii z portfólia divízie Priemyselnej meracej techniky.

Okrem dotykového merania na zariadeniach PRISMOCONTURA je možné využiť multi-senzorový systém O-INSPECT, ktorý kombinuje optické a dotykové meranie, ďalej analýzu profilov a drsnosti na zariadení SURFCOM NEX. Novinkou sú 3D skenery ZEISS COMET L3D 2 – kompaktný 3D skener s technológiou modrého LED svetla a ZEISS T-SCAN LV – ručný laserový 3D skener navyše s dotykovou sondou T- POINT LV, ktoré tvoria mobilné CMM s meracím rozsahom až 35 m3. Najmladším a najmenším členom rodiny meracích zariadení je nový, inteligentný digitálny merací projektor ZEISS O-SELECT – spoľahlivé meranie stlačením jedného tlačidla.

ZEISS Trnava je akreditovaným skúšobným laboratóriom v zmysle normy ISO/IEC 17025:2005. Okrem systémov dostupných priamo v našom laboratóriu v Trnave zabezpečuje merania na takmer všetkých dostupných ZEISS technológiách (dotyk, optika, laser, RTG, 2D kontúra, drsnosť, 3D skenovanie) vrátane počítačovej tomografie na CT zariadeniach METROTOM 1500 a METROTOM 800.

V rámci školiacich aktivít centrum ponúka softvérové školenia, poskytuje podporu v oblasti metrológie a procesnú kontrolu kvality priamo u zákazníkov a navyše je výhradným poskytovateľom certifikovaných školení AUKOM.

AUKOM je komplexné, porovnateľné a medzinárodne uznávané vzdelanie v oblasti súradnicovej meracej techniky, ktoré sprostredkuje rozsiahle znalosti o prístrojoch, o vyhodnocovaní výsledkov, matematických výpočtoch a prináša základné informácie o kľúčových normách.

 

ZEISS Metrologické centrum Trnava

Jedno z najlepšie vybavených komerčných meracích centier v Slovenskej a Českej republike v rámci zákazkového programovania a merania ponúka:

 • Príprava off-line meracích programov prípadne on-site podpora zákazníkov       
 • Akreditované 3D merania s certifikovaným protokolom o skúške   
 • 3D skenovanie (vrátane merania priamo u zákazníka)   
 • CT meranie (rozmerové analýzy, defektoskopia, porozita materiálu, analýza hrúbky steny) 
 • Meranie ozubení (priame, kužeľové, závitovkové, odvaľovacie frézy)  
 • Optické a laserové meranie, v prípade potreby doplnené dotykovým meraním  
 • Reverzné inžinierstvo a 3D digitalizácia povrchov


ZEISS Metrologické Centrum Trnava

Botanická 49
917 08 Trnava
Tel.: +421 2 5564 6781
e-mail: info.metrology.sk@zeiss.com
web: www.zeiss.sk


 • autor:
 • Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
 • Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

  Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

  Priemyselná meracia technika, laboratórne prístroje, 3D meranie, 3D skenovanie a kontrola, 3D digitalizácia, röntgenová technológia, počítačová tomografia, priemyselná mikroskopia.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník