• Úvod
 • Odborné články
 • Zabezpečenie kvality nedeštruktívnym spôsobom s využitím počítačovej tomografie v ZEISS Metrologickom centre v Trnave

Zabezpečenie kvality nedeštruktívnym spôsobom s využitím počítačovej tomografie v ZEISS Metrologickom centre v Trnave

 • 15.01.2019
 • Služby
Zabezpečenie kvality nedeštruktívnym spôsobom s využitím počítačovej tomografie v ZEISS Metrologickom centre v Trnave

Zabezpečenie kvality výroby sa dosahuje kontrolou a meraním výrobkov. Pre kontrolu výrobkov je možné použiť mnoho typov meracích technológií. Jednou z nich je aj počítačová tomografia CT. Spoločnosť Carl Zeiss Slovakia, s. r. o., divízia Priemyselnej meracej techniky, ponúka školenia a zákazkové merania s využitím počítačovej tomografie, realizované v priestoroch ZEISS Metrologického centra v Trnave.

Fľaše vyrobené z polyetyléntereftalátu, tiež známe ako PET fľaše, sú najbežnejšie používaným nápojovým obalom. V PET obaloch je balená približne jedna tretina všetkých nápojov na svete. Druhým najpopulárnejším materiálom fliaš je sklo, ale to tvorí približne iba jednu šestinu v súčasnosti používaných obalov. Od svojho zavedenia v 80. rokoch sa tvary PET fliaš mnohokrát zmenili a sú čoraz rozmanitejšie. Pokroky v technológii výroby umožňujú značné zníženie hmotnosti a množstva použitých materiálov. Upravené tvary pomáhajú výrobcom nápojov lepšie umiestniť svoje výrobky na trh.
 


Fľaše vyrobené z polyetyléntereftalátu, tiež známe ako PET fľaše, sú najbežnejšie používaným nápojovým obalom. V PET obaloch je balená približne jedna tretina všetkých nápojov na svete. Druhým najpopulárnejším materiálom fliaš je sklo, ale to tvorí približne iba jednu šestinu v súčasnosti používaných obalov. Od svojho zavedenia v 80. rokoch sa tvary PET fliaš mnohokrát zmenili a sú čoraz rozmanitejšie. Pokroky v technológii výroby umožňujú značné zníženie hmotnosti a množstva použitých materiálov. Upravené tvary pomáhajú výrobcom nápojov lepšie umiestniť svoje výrobky na trh.


Kontrola montáže pomocou systému CT v oblasti vývoja produktov PET fliaš

Meranie dôležitých častí

Pri vývoji nového tvaru fľaše je uzáver mimoriadne kritickým prvkom, lebo je nevyhnutný pre funkciu a bezpečnosť PET fľaše. Na zabránenie vyliatiu nápoja z fľaše a prieniku baktérií do fľaše je potrebné zaručiť jeho nepriepustnosť. Dodatočnou bezpečnostnou charakteristikou je tzv. bezpečnostný krúžok navrhnutý na otvorenie odtrhnutím alebo odtrhnutie pri otočení uzáverom. Vďaka bezpečnostnému krúžku spotrebitelia vedia, že fľaša nebola po naplnení otvorená.

 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
Presnosť dosadnutia plastových skrutkovacích viečok 


Obvyklá kontrola

Ak nie je systém CT k dispozícii, štandardným postupom kontroly presnosti dosadnutia  tesnenia a fľaše je deštruktívna skúška. Plocha okolo uzáveru na utesnenej fľaši sa vloží do živice. Po vytvrdení živica zabezpečuje stabilitu lisovaného plastu nevyhnutnú na zabránenie deformáciám počas segmentovania. Po rozrezaní na mnoho tenkých segmentov sa vykoná vizuálna kontrola prierezov na zabezpečenie neporušeného kontaktu medzi uzáverom a fľašou.

 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
Prezeranie CT skenu v ľubovoľných pohľadoch a rezoch v softvéri ZEISS NEO insights 


Nevýhody deštruktívnych skúšok

Najväčším nedostatkom vyššie uvedeného postupu je významné množstvo potrebného času. Okrem toho je deštruktívna kontrola vždy neúplná: zistia sa iba nedostatky na zrezaných povrchoch. Nedostatky na plochách medzi segmentmi zostávajú skryté. Aj keď 2D rez uľahčuje identifikáciu nedostatkov, chýbajú informácie o ich priestorových rozmeroch. Nie je možné zistiť, kde a ako je potrebné opraviť lisovací nástroj bez prijatia ďalších opatrení. Tento postup sa vyznačuje aj rizikom, že živica sa pri vytvrdzovaní nahreje, čím dôjde k deformácii plastu.  To skresľuje výsledky kontroly, lebo teplo môže opätovne spojiť plochy, ktoré pôvodne spojené neboli.

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.  
Materiály s rozdielnou hustotou zobrazené odlišnou farbou pre fľašu a pre uzáver 


Kontrola pomocou CT systému ZEISS METROTOM

CT Systém ZEISS METROTOM umožňuje preveriť kvalitu a funkciu uzáveru v jeho pôvodnom, zoskrutkovanom stave bez rozrezania fľaše. Na vyhotovenie čo najúplnejšej analýzy je možné pomocou získaných CT dát uzáver náhodne priečne segmentovať na počítači s využitím softvéru ZEISS NEO insights. Voľne otáčateľný polopriesvitný 3D obraz zjednodušuje orientáciu a interpretáciu. Rozdielnu hustotu materiálov uzáveru a fľaše je možné využiť na diferencované podanie farieb, čo zjednodušuje analýzu. Úplná 3D vizualizácia  umožňuje lokalizovať všetky časti na závite skrutky s chýbajúcim materiálovým kontaktom, aby bolo možné určiť pôvod potenciálneho úniku. Rôzne formáty zobrazenia okrem toho ukazujú, kde a ako je potrebné opraviť tvary nástrojov na skrutkovitý uzáver alebo fľašu.

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
ZEISS METROTOM 800 130kV/225kV 


ZEISS Metrologické Centrum

Rozmerovými a materiálovými analýzami s využitím počítačovej tomografie sa zaoberá aj Metrologické centrum firmy ZEISS v Trnave. Na priemyselnom tomografe novej generácie ZEISS Metrotom 800 s výkonom  225kV a vysokým rozlíšením na úrovni 3,5 – 6 um dokáže nedeštruktívnym spôsobom kompletne skontrolovať geometriu súčiastok, ako aj odhaliť vnútorné vady v objeme materiálu. Laboratórium disponuje aj inými meracími technológiami firmy ZEISS, preto poskytuje kompletne služby v oblasti kontroly kvality.

 • autor:
 • Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať

 • CAD / CAM riešenie Cimatron ponúka efektivitu aj užívateľskú slobodu

  CAD / CAM riešenie Cimatron ponúka efektivitu aj užívateľskú slobodu

  • 21.02.2019
  • Služby

  Výroba elektródy začína skonštruovaním modelu elektródy a prípravou NC kódu pre jej obrobenie. Pre túto vstupnú časť procesu výroby je kľúčové využívať kvalitné CAD / CAM softvérové riešenie, ktoré šetrí čas konštruktéra a následne programátora a tým aj náklady na výrobu. Je teda výhodné pracovať s...

 • GQsystems s.r.o.: Automobilový priemysel si žiada externých špecialistov

  GQsystems s.r.o.: Automobilový priemysel si žiada externých špecialistov

  • 18.02.2019
  • Služby

  Problém, ktorý sa už v segmente automotive na Slovensku stáva chronickým. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Predstavte si situáciu, keď potrebujete operatívne vyriešiť problém, ale chýbajú vám ľudské zdroje. Automobilový priemysel si žiada externých špecialistov. Medzi najžiadanejšie...

 • IPA Slovakia, s.r.o.: Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean manažmentu

  IPA Slovakia, s.r.o.: Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean manažmentu

  • 07.02.2019
  • Služby

  V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy štíhlej výroby, ktoré sú zamerané na činnosti pridávajúce hodnotu, neustále zlepšovanie a na odstraňovanie všetkých foriem plytvania z výrobných a z administratívnych procesov. V oblasti výroby sa nedávno objavila paradigma nazvaná Industry...

 • Spoločnosť Ivo retrofits s.r.o. renovuje a rekonštruuje vstrekolisy

  Spoločnosť Ivo retrofits s.r.o. renovuje a rekonštruuje vstrekolisy

  • 29.01.2019
  • Služby

  Spoločnosť Ivo retrofits s.r.o. sa zaoberá renováciou a rekonštrukciou strojov na tvarovanie plastov a gumy, najmä vstrekovacích lisov a kompresných lisov. Vďaka svojej nezávislosti a flexibilite ponúka široké spektrum služieb - od opráv, výmen riadiacich systémov až po kompletné rekonštrukcie... • Autoshow Viedeň 2019 - fotogaléria z najväčšej výstavy áut v regióne

  Autoshow Viedeň 2019 - fotogaléria z najväčšej výstavy áut v regióne

  • 14.01.2019
  • Služby

  Viedenská autoshow bola 4-dňová akcia na výstavisku Reed Messe vo Viedni. Návštevníci sa mohli pokochať modelmi automobilov mnohých automobilových značiek, medzi ktorými nechýbali ani zaujímavé...

 • Spoločnosť 1.PLASTCOMPANY usporiadala sympozium MY, PLASTY a STROJE

  Spoločnosť 1.PLASTCOMPANY usporiadala sympozium MY, PLASTY a STROJE

  • 02.01.2019
  • Služby

  V dňoch 21. a 22. novembra prebehol už tretí ročník sympózia MY, PLASTY a STROJE, ktoré sa medzi "plastikármi" už stáva tradíciou. Spoločnosti 1.PLASTCOMPANY a VALPLAST tentoraz pre viac ako 100 účastníkov zvolili príjemné prostredie hotela Tri Vežičky v Střítež u Jihlavy. Dvojdňové stretnutie bolo...

 • PF 2019

  PF 2019

  • 21.12.2018
  • Služby

  Veselé Vianoce a šťastný Nový rok...