• Úvod
  • Aktuality
  • Vznik ASOCIÁCIE OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ („ASO“).

Vznik ASOCIÁCIE OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ („ASO“).

  • 31.08.2010

Oprávnené organizácie NATUR-PACK, a.s., SEWA, a.s., LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s., ENVI-REA, a.s., a SLOVMAS, a.s. vytvorili 27. augusta 2010 ASOCIÁCIU OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ („ASO“) so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava.

Trhový podiel členov ASOCIÁCIE OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ („ASO“) predstavuje viac ako 70% trhu Slovenska.

www.naturpack.sk

 

 

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník