• Úvod
 • Odborné články
 • Vzdelávanie v plastikárskom priemysle - odborné školenia spoločnosti SimulPlast s.r.o.

Vzdelávanie v plastikárskom priemysle - odborné školenia spoločnosti SimulPlast s.r.o.

Vzdelávanie v plastikárskom priemysle - odborné školenia spoločnosti SimulPlast s.r.o.

Realita posledných rokov nás učí zvykať si na rýchle a časté zmeny ako v pracovnom, tak aj v osobnom živote. Vo výrobných podnikoch sa to prejavuje neustálou a často nečakanou zmenou zákaziek, problematickými dodávkami materiálov a energií s veľkou cenovou nestabilitou, nedostatkom alebo prebytkom zamestnancov.

Tento jav, na ktorý sme neboli zvyknutí, od nás vyžaduje rýchle a čo najpresnejšie reakcie, ktorých výsledkom je udržanie našich zákazníkov, zamestnancov a v neposlednom rade na konci procesu, by mal byť  zisk a prosperita firmy.

V týchto podmienkach je veľmi dôležité vychovať si stabilný tím pracovníkov, ktorý vie odborne, pružne a správne reagovať na vzniknutú  situáciu. Stačí príchod novej dodávky materiálu pri ktorej bežne kolíšu jeho vlastnosti a aby nevznikol vážny problém, je nutné operatívne meniť nastavenie procesu. V súčasnosti bohužiaľ, kvôli nedostatku surovín, je táto rozkolísanosť ešte väčšia. Výška cien granulátov nás núti siahať po alternatívach, ktoré sú ešte náročnejšie na optimalizáciu výrobných parametrov. Produkcia odpadu je neekonomická a reklamácie nepodarkov sú pre firmy zničujúce.

Starostlivá príprava pracovníkov lisovne, ktorí sa vedia rýchlo a správne rozhodnúť pre zmenu procesu je pre firmu životne dôležitá. Takíto zamestnanci musia poznať detailne materiál,  proces nastavenia vstrekolisu a formy. Na to nestačí iba dlhoročná prax pri lise. Potrebné sú aj odborné  vedomosti. Najlepšie výsledky sa dosiahnu ich správnym vzájomným skĺbením.

Firma SimulPlast s. r. o. pôsobiaca už 15 rokov na plastikárskom trhu Čiech a Slovenska, vychovala počas svojej existencie tisícky pracovníkov lisovní a konštruktérov plastových výliskov či foriem.  Školenia, ktoré firma pripravuje sú v neustálom vývoji v súlade s potrebami trhu a vývojom technológie spracovania plastov. Jednotlivé školenia sú zamerané tematicky pre potreby technológie, výroby, kvality, nákupu či manažmentu plastikárskych výrob ale aj vývojárov, dizajnérov a používateľov plastových dielov.

Školenia organizuje a optimalizuje podľa potrieb zákazníkov. Vie ich pripraviť vo firmách cielene, zamerať na charakter výroby a modifikovať podľa potrieb jednotlivých oddelení. Školí dizajnérov plastových dielov, konštruktérov a výrobcov foriem. Technologické školenia sú zamerané na technológov výrob, nastavovačov a zoraďovačov vstrekolisov, majstrov a kvalitárov. Pre menšie firmy alebo pre potreby doškolenia malého počtu pracovníkov (nový pracovník), organizuje 2x ročne spoločné školenia v Poprade a v Lipníku nad Bečvou. Najbližší termín školenia je naplánovaný na máj.

Cieľom školení a workshopov z technológie je:

 •         skrátenie prestojov
 •         rýchlejšie spúšťanie nových zákaziek
 •         kvalifikované a správne odhalenie príčin nekvality a jej odstránenie
 •         zníženie nepodarkovosti vo výrobe
 •         šetrenie vstupnými surovinami a energiami
 •         šetrné spracovanie surovín – vyššia kvalita recyklátov pre opätovné spracovanie

Ponuka školení:

 •         technológovia, nastavovači, majstri výroby
 •         kontrola kvality
 •         management a nákupný management firmy
 •         dizajnéri plastových dielov
 •         konštruktéri foriem
 •         školenia podľa potreby firmy

Bližšie informácie o školeniach sa nachádzajú na web stránke, kde sú aj aktuálne termíny školení alebo nás kontaktujte na našich emailových adresách simulplast@simulplast.sk resp. simulplast@simulplast.cz.

 • autor:
 • Simulplast s.r.o.
 • SimulPlast s.r.o.

  SimulPlast s.r.o.

  Prototypovanie, simulácie, analýzy, moldflow analýzy, simulačný software Moldex3D, semináre z oblasti vstrekovania plastov, optimalitácia procesu vstrekovania plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najbližšie výstavy