Vydaný odklad účinnosti nariadenia EP a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach o rok

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/561, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých jeho ustanovení. Zmenou (EÚ) 2020/561 sa účinnosť niektorých ustanovení nariadenia (EÚ) 2017/745 odkladá o rok.

 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník