• Úvod
 • Odborné články
 • Veľtrhy INDUSTRY DAYS a AUTOMOTIVE HUNGARY prinesú nové trendy v priemyselných odvetviach

Veľtrhy INDUSTRY DAYS a AUTOMOTIVE HUNGARY prinesú nové trendy v priemyselných odvetviach

Veľtrhy INDUSTRY DAYS a AUTOMOTIVE HUNGARY prinesú nové trendy v priemyselných odvetviach

Najväčšie odborný priemyselný veľtrh v Maďarsku poskytuje malým a stredným podnikom rovnako ako aj veľkým podnikom možnosť zoznámiť sa so smermi rozvoja jednotlivých sektorov, s ich najnovšími výdobytkami a rozhodujúcimi trendmi daného priemyselného odvetvia.

Medzinárodný odborný priemyselný veľtrh INDUSTRY DAYS a odborný veľtrh dodávateľov automobilového priemyslu AUTOMOTIVE HUNGARY sa uskutočnia 16. - 19. mája 2023 v Kongresovom centre a výstavisku HUNGEXPO Budapešť.

Vystavovatelia, dodávatelia  a odborní návštevníci, napríklad nákupcovia, inžinieri či vývojári majú možnosť využiť synergie medzi priemyselnými odvetviami, a tak posilniť svoju pozíciu, získanú vo výrobnom alebo dodávateľskom reťazci, prípadne vstúpiť na trh ako nový dodávatelia.

Výrobcovia, predajcovia, poskytovatelia služieb prezentujú svoje výrobky, ponuky, ktoré si môžu návštevníci pozrieť na jednom mieste a v jednom čase, môžu požiadať o podrobné informácie, v závislosti na produkte majú možnosť pozrieť si ho aj počas prevádzky, a na základe získaných informácií rozhodnúť o svojich najnovších investíciách, o nadviazaní nových obchodných kontaktov, alebo posilniť už existujúce partnerstvá.  

Do začiatku apríla sa na veľtrhy prihlásilo 320 vystavovateľov zo 14 krajín. Pre odborných návštevníkov majú na Výstavisku v pavilónoch A, D a E pripravené novinky, energeticky a nákladovo efektívne riešenia aj produkty ocenené veľkou cenou.

Pravidelne aktualizovaný zoznam účastníkov si môžete pozrieť na stránke výstav.

Organizátori v spolupráci s odbornými partnermi pripravili pre návštevníkov zaujímavý program a konferencie, okrem iného:

 • Konferencia a odborné školenie Inžinierskej komory (BPMK)
 • Zváracie techniky - školenie a praktické ukážky (MHtE, MAHEG)
 • Kvalitné prednášky vystavovateľov, workshopy
 • Konferencia BOZP (U4)
 • Konferencia plastikárkseho priemyslu (MMSZ)
 • Konferencia baliarskeho priemyslu (CSAOSZ)
 • Portfolio - MAGE Automobilový priemysel 2023, konferencia
 • Prednášky a prezentácie na tému akumulátorov a vodíkového pohonu
 • Súťaž inžinierov Techtogether Automotive Hungary (autopro.hu)
 • Univerzitná ulička

Čitatelia PlasticPortal.eu, ktorý sa vopred registrujú, získajú bezplatnú vstupenku. Registrácia je možná na tomto linku.   

 • autor:
 • HungExpo


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník