Systémy pre odvrecovanie a dopravu plastového granulátu pre výrobné podniky

Systémy pre odvrecovanie a dopravu plastového granulátu pre výrobné podniky

V súčasnej dobe sa mnohé výrobné podniky potykajú s problémom nedostatku pracovnej sily. Inak tomu nie je ani v plastikárskom odvetví. Čoraz viac spoločností sa preto zameriava na zvýšenie stupňa automatizácie výroby, ako aj efektívnosti využitia existujúcej pracovnej sily. Okrem spomenutých problémov, ďalším dôvodom zvyšovania efektívnosti je aj znižovanie nákladov a v neposlednom rade taktiež zlepšenie konkurenčného postavenia na trhu.

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s dodávkou nových technológií a riešení pre plastikársky priemysel. Jedným z riešení je aj moderný efektívny systém skladovania a dopravy granulátu od vstupu do podniku až k výrobným zariadeniam.

Systémy odvrecovania granulátu

Granulát je najčastejšie dodávaný balený do vriec a uložený na paletách. Cesta granulátu, ako výrobnej suroviny v plastikárskom priemysle, začína dodaním do skladu výrobného podniku. Granulát je ďalej expedovaný podľa potreby k jednotlivým výrobným linkám. Tento proces vyžaduje ďalšiu manipuláciu, pracovnú silu a v neposlednom rade zvyšuje nároky na priestory.

Stredné a väčšie výrobné prevádzky využívajú na skladovanie granulátu silá, do ktorých je však potrebné materiál z vriec presunúť. Práve pre tieto účely ponúka naša spoločnosť systémy pre odvrecovanie a dopravu plastového granulátu do síl.

Na základe dlhoročných skúseností sme tieto systémy schopní dodávať v rôznych konfiguráciách a od rôznych výrobcov podľa požiadaviek zákazníka ako ,,riešenia šité na mieru“. Väčšinou sa tieto systémy skladajú z odvrecovacej stanice, systému potrubí a dopravného systému granulátu do materiálových síl.

Odvrecovacie stanice

Odvrecovacia stanica je určená k vyprázdneniu granulátu z vriec do výstupnej výsypky. V súčasnosti môžeme zákazníkom ponúknuť rôzne typy a konfigurácie odvrecovacích staníc od jednoduchších, kde operátor podáva na vstupný dopravník vrecia s granulátom z palety manuálne až po plne automatizované systémy s dopravníkmi plných paliet, automatickým odoberaním prázdnych paliet a následný transportom prázdnych vriec do balíkov, resp. ich podrvením a ďalším použitím vo výrobe.

Caspro 
Obr.1: Malá odvrecovacia stanica so vstupným dopravníkom 

 

Podľa potreby zákazníka sa líši aj výhon týchto odvrecovacích staníc (t/h). Najvýkonnejšie stanice sú schopné odvrecovať až 15t granulátu za hodinu. Na obrázku 2 je zobrazená automatická odvrecovacia stanica s výkonom 13t/h, automatickým vstupným dopravníkom paliet a automatickým odoberaním prázdnych paliet. Na vstupný dopravník je možné uloženie až 4 paliet (jedna je odvrecovávaná a tri čakajú na spracovanie).

Na rozdiel od menšej odvrecovacej stanice na obrázku 1, ktorá je určená pre spracovanie vriec jednotlivo, umožňuje táto naraz odvrecovať až 5 vriec (1 celú vrstvu na palete).

Caspro 
 Obr.2: Automatická odvrecovacia stanica so vstupným dopravníkom a odoberaním prázdnych paliet 

 

Ako najväčšie uplatnenie v súčasnosti sa ukazuje použitie automatizovaného systému s použitím manipulátora (robot) a samotnej odvrecovacej časti. Množstvo výrobcov ponúka odvrecovaciu časť stroja v rôznych prevedeniach a princípoch. Vrecia sú potom z palety manipulované na vstupný dopravník, alebo rovno na časť stroja, kde dochádza k prerezaniu a vyprázdneniu vriec. Ako manipulátor je často využívaný priemyselný robot s prísavkovým gripperom, resp. troj-osé jednoúčelové manipulátory.

Systém dopravy granulátu do síl

Plastový granulát sa z výsypky odvrecovacej stanice dopravuje pomocou pneumatickej dopravy do síl. Pod výsypkou odvrecovacej stanice sa umiestňuje rotačný ventil s reguláciou rýchlosti a následne je pomocou potrubia s ventilátorom granulát dopravovaný do síl. Pre tieto účely zákazníkom ponúkame systémy potrubí, diverterov, rotačných ventilov a ventilátorov od renomovaných európskych výrobcov.  

Skladovanie granulátu v silách

Pre skladovanie granulátu ponúkame možnosť dodania materiálových síl rôznej výšky a veľkosti na základe požiadaviek zákazníka. Taktiež ponúkame prevedenie síl do vnútorných aj vonkajších priestorov. Naša spoločnosť je výhradným zástupcom popredného výrobcu síl  BM Silo. Na obrázku 3 je možné vidieť jednu z našich inštalácií materiálových ,,indoor“ síl v priestoroch skladu granulátu v spoločnosti PEBAL s.r.o.

Pre kontrolu spotreby materiálu a skladovacieho hospodárstva sú tieto sila dodávané so systémom váženia. Takto má zákazník stály prehľad o stave zásob. Výstup vážiaceho systému je možné zobrazovať priamo na lokálnych zobrazovacích jednotkách, alebo je možné ho integrovať do riadiaceho, resp. monitorovacieho systému. Pre zákazníkov, ktorí požadujú kontinuálne alebo limitné snímanie hladiny granulátu v silách ponúkame rôzne typy snímačov hladiny podľa konkrétnych požiadaviek.

Caspro 
 Obr.3: Systém síl pre skladovanie granulátu 

 

Doprava granulátu zo síl k výrobným linkám

Plastový granulát je zo síl dopravovaný k výrobným linkám vákuovou dopravou. V najčastejšej konfigurácii dodávame našim zákazníkom vákuovú pumpu s filtrom, systémom potrubí a materiálové cyklóny.

Pri zložitejších systémoch s množstvom síl a rôznymi materiálmi ponúkame aj dodávku párovacích staníc, resp. medzistaníc, ktoré v našom prípade slúžia ako akési buffery materiálu a je na nich možné prepínanie trás materiálu k jednotlivým linkám na základe aktuálnej potreby výroby. Tieto ponúkame taktiež na mieru podľa potreby zákazníkov.

Od párovacej stanice je materiál dopravovaný vákuovou dopravou k jednotlivým výrobným linkám hliníkovými resp. nerezovými potrubiami potrebných priemerov.

Caspro 
 Obr.4: Párovacia stanica s medzisásobníkmi so systémom detekcie správneho prepojenia trasy 

 

Komplexný automatizovaný systém dopravy a skladovania granulátu

Na jeseň 2018 naša spoločnosť úspešne realizovala dodávku komplexného systému dopravy a skladovania granulátu v spoločnosti PEBAL s.r.o. Spomínaný systém komplexne pokrýva odvrecovanie granulátu, automatické plnenie síl, dopravu granulátu cez párovaciu stanicu so zásobníkom až k výrobným linkám.

Súčasťou dodávky bol aj automatizovaný systém detekcie materiálu a správneho nastavenia cesty od odvrecovania, cez výber sila až po nastavenie cesty k linkám.

Každá paleta s granulátom je na vstupe do odvrecovacej stanice naskenovaná a systém automaticky nastaví potrebnú trasu pre dopravu. Súčasťou automatizovaného systému ja aj detekcia správneho pripojenia hadíc v párovacej stanici – obrázok 4.

  • autor:
  • Caspro s.r.o.
  • Caspro s.r.o.

    Caspro s.r.o.

    Dodávky komplexného sortimentu zariadení pre spracovateľov plastov a iné priemyselné odvetvia. Stroje, periférie, extrudéry, vstrekolisy, vybavenie liniek.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov

Najbližšie výstavy