• Úvod
 • Odborné články
 • Stredná priemyselná škola Otrokovice stúpa vyššie v hodnotení škôl Zlínskeho kraja

Stredná priemyselná škola Otrokovice stúpa vyššie v hodnotení škôl Zlínskeho kraja

 • 31.10.2018
 • Služby
Stredná priemyselná škola Otrokovice stúpa vyššie v hodnotení škôl Zlínskeho kraja

Stredná priemyselná škola Otrokovice bola v roku 2014 hodnotená ako 3. najlepšia škola Zlínskeho kraja, v roku 2015 to bolo potom už 2. miesto, tak za rok 2017 bola hodnotená ako 1. - vôbec najlepšia škola Zlínskeho kraja. Stredná priemyselná škola Otrokovice svojou aktívnou činnosťou a rozsahom všetkých oblastí stredoškolského vzdelávania stúpa stále vyššie v hodnotení škôl Zlínskeho kraja.

Hodnocení prováděli jednak zástupci vybraných firem jako Škoda, Sodexo, Manpower Group aj., zástupci Klubu zaměstnavatelů a největšího vzdělávacího portálu AMOS, kteří se shodli na tomto výsledku a doporučují tuto školu ke studiu žákům za tuto inovativní školskou politiku, neustálé prohlubování a rozšiřování spolupráce především s partnerskými firmami a dosaženými úspěchy a výsledky ve vzdělávání. www.spsotrokovice.cz

V současné době škola spolupracuje s více jak 110 firmami a institucemi, převážně ve výrobní a obslužné sféře, přičemž s celkem asi 30 firmami mají smluvně podepsanou dlouhodobou spolupráci v oblasti podpory, vzdělávání a výchově žáků ve všech 13 vzdělávacích oborech školy.  

Největším podílem – 17 jsou zde zastoupeny průmyslové firmy zabývající se plastikářskou a gumárenskou výrobou, které jsou rozhodující pro celkový chod Zlínského kraje a jež se podílí, jak všeobecně známo, i s dalšími GP firmami asi  ¾ obratem celého kraje. Mezi tyto věhlasné firmy patří např. Continental Barum s.r.o., Fatra a.s., Spur a.s., Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. (dříve Mitas), Promens a.s., Zlín Precision s.r.o., Gumotex a.s., Pipelife Czech s.r.o., Megat – výroba z plastů Zlín spol. s r.o., Komfort Plastic s.r.o., Sogos s.r.o., Fort-Plasty s.r.o., greiner packaging slušovice s.r.o., Fremach Morava s.r.o., Wicke CZ, s.r.o..

Gumárensko - plastikářské výrobní firmy společně s Plastikářským klastrem a UTB tvoří odrazovou základnu při spolupráci s maturitním oborem Aplikovaná chemie (ACH) a učebním oborem Gumař-plastikář (GP), kde žáci v rámci svých praktických výuk, tj. Odborného výcviku a Odborných praxí, tráví většinu času přímo na pracovištích těchto partnerů při získávání odborných dovedností a znalostí nutných k jejich dokonalému vzdělávání. www.spsotrokovice.cz

SPŠ Otrokovice 
Obr. 1: návštěva SPŠ Otrokovice prezidenta České republiky Miloše Zemana, druhý zleva je ředitel školy Mgr. Basel Libor, MBA a za těsně za prezidentem hejtman ZK Dr. Mišák Stanislav
 


Po novu u většiny těchto firem škola usiluje o vytvoření institutu „Firemního žáka“, kdy žák po vzájemném souhlasu z jeho strany a ze strany samotné firmy dochází ke smluvnímu vztahu a po ukončení studia žák nastupuje coby řádový zaměstnanec příslušné firmy.  Firemní žák v sobě zahrnuje několik výhod jak pro budoucí zaměstnavatele, tak i pro samotného žáka, neboť firma se v průběhu praxí lépe seznámí s osobností daného žáka, podporuje ho a sleduje v jeho „růstu“, počítá s ním na danou profesi a zařazení a žák naopak dostává mimo odměn za produktivní činnost během praxe i stipendijní  a materiálovou podporu firmy a může s jistotou u takovéto firmy posléze nastoupit na vytipovanou pozici. V předcházejícím školním roce tak bylo uzavřeno ve 4 plastikářských firmách celkem 8 smluvních vztahů s nástupem těchto absolventů oboru Gumař-plastikář do zvolených firem.

K významnému výše uvedenému ocenění školy došlo i v důsledku inovace učebních osnov, kde v roce 2017 zařadili do nabídky dva nové obory, které dosud žádná střední škola ZK nenabízí. Jedná se o maturitní obor Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01, zaměřený především na nabídku dívkám s velkou podporou v oblasti vzdělávání související především v logistice, managementu dopravy, profesní komunikaci a standardní ekonomice včetně účetnictví a pochopitelně v praxi samotné, kterou žáci budou provádět na vybraných partnerských pracovištích.

Druhým oborem je taktéž maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02, tentokráte s oslovením spíše pro chlapce, který skýtá vzdělání pro obory vodo, topo, plyn a elektrika, tedy komplexní řemeslné vzdělání podpořené velkým rozsahem praxí v podobě Odborného výcviku. Tito absolventi mimo státní maturity a maturity v odborných předmětech uvedených oborů mohou ve třetím ročníku získat i výuční list v oboru Elektrikář, což je znatelnou výhodou tohoto maturitního oboru. U zrodu tohoto oboru stála i podpora prezidenta Cechu topenářů a instalatérů ČR  a spousty firem poptávající takovéto absolventy. Ve školním roce 2018-19 již třídu u tohoto oboru otevřeli a očekávají nárůst dalších zájemců.

SPŠ Otrokovice 
Obr. 2: slavnostního předávání cen mezinárodní soutěže Hledáme nejlepšího instalatéra ČR 2017, kdy žák 3. ročníku oboru instalatér Tomáš Divila (uprostřed s cenami) skončil na 2. místě. Cenu mu mimo jiné předávali, viz foto 1. zprava  prezident HK ČR ing. Dlouhý Vladimír (bývalý ministr), prezident CTI ČR Hamrozi Bohuslav (3. zleva), zakladatel a organizátor 20. leté soutěže, ředitel školy SOŠ polytechnická Brno Ing. Andrzej Bartoš (druhý zleva)
 


Jiná situace je u rozhodujících nosných školních oborů chemických, tj. Aplikovaná chemie a Gumař-plastikář, kdy po letech jejich vzestupu dochází k jejich stagnaci. Ačkoliv se opět jedná o jedinečné obory, zastoupené a vyučované v ZK pouze na této škole, s obrovskou možností uplatnění takovýchto absolventů v řádově stovce firem v kraji, s podporou dotací krajských stipendií pro žáky oboru GP, podporou Krajské sektorové dohody GP a státní Sektorové dohody chemie, žáků nepřibývá, přičemž poptávka po nich je několikanásobně převyšující, než je počet těchto absolventů.

Nepomáhá ani organizování celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, kterou již po několik let spoluorganizuje Střední průmyslová škola Otrokovice na půdě školy pro žáky 9. tříd ZŠ v úrovni okresního a regionálního kola.  Jedním z rozhodujících činitelů je i skutečnost, že zejména maturitní obor Aplikovaná chemie je pořád považovaný za velmi náročný a specifický s vysokou orientací na chemické předměty, které nejsou mezi žáky základních škol oblíbené.

Potěšitelné je, že naopak v některých řemeslných oborech školy, a je to trend poslední doby, dochází naopak k mírnému nárůstu v počtu žáků v těchto učebních oborech, pravděpodobně souvisící s postupným přehodnocováním postojů rodičů ve vztahu k nutnému získání maturity, kde získání výučního listu se začíná spolu s jejich uplatněním jevit jako zcela plnohodnotná varianta vzdělávání.

 • autor:
 • Střední průmyslová škola Otrokovice, Ing. Hanulík, zástupce ŘŠ pro praktickou výuku


Mohlo by vás tiež zaujímať


 • CAD / CAM riešenie Cimatron ponúka efektivitu aj užívateľskú slobodu

  CAD / CAM riešenie Cimatron ponúka efektivitu aj užívateľskú slobodu

  • 21.02.2019
  • Služby

  Výroba elektródy začína skonštruovaním modelu elektródy a prípravou NC kódu pre jej obrobenie. Pre túto vstupnú časť procesu výroby je kľúčové využívať kvalitné CAD / CAM softvérové riešenie, ktoré šetrí čas konštruktéra a následne programátora a tým aj náklady na výrobu. Je teda výhodné pracovať s...

 • GQsystems s.r.o.: Automobilový priemysel si žiada externých špecialistov

  GQsystems s.r.o.: Automobilový priemysel si žiada externých špecialistov

  • 18.02.2019
  • Služby

  Problém, ktorý sa už v segmente automotive na Slovensku stáva chronickým. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Predstavte si situáciu, keď potrebujete operatívne vyriešiť problém, ale chýbajú vám ľudské zdroje. Automobilový priemysel si žiada externých špecialistov. Medzi najžiadanejšie...

 • IPA Slovakia, s.r.o.: Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean manažmentu

  IPA Slovakia, s.r.o.: Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean manažmentu

  • 07.02.2019
  • Služby

  V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy štíhlej výroby, ktoré sú zamerané na činnosti pridávajúce hodnotu, neustále zlepšovanie a na odstraňovanie všetkých foriem plytvania z výrobných a z administratívnych procesov. V oblasti výroby sa nedávno objavila paradigma nazvaná Industry...


 

Archív článkov