• Úvod
  • Aktuality
  • SSHR a UNIPETROL RPA posilují ropnou bezpečnost České republiky

SSHR a UNIPETROL RPA posilují ropnou bezpečnost České republiky

  • 12.09.2013

Správa státních hmotných rezerv (dále „SSHR“) a největší český zpracovatel ropy, společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. (dále „Unipetrol RPA“) člen skupiny UNIPETROL, dnes podepsaly smlouvu o zpracování ropy ve stavu ropné nouze.

Tato strategická smlouva definuje podmínky, za kterých by v případě vyhlášení stavu ropné nouze byly přepracovány nouzové zásoby ropy v držení SSHR v rafinériích skupiny UNIPETROL. Zpracované ropné produkty by SSHR dále distribuovala složkám krizového řízení a veřejnosti. Za SSHR smlouvu podepsal místopředseda Tomáš Perutka a za Unipetrol RPA jednatel společnosti Martin Durčák a ředitel pro zvláštní projekty Ivan Ottis.

„S ohledem na nově podepsanou smlouvu nyní může Česká republika mnohem rychleji a účinněji reagovat na snížení dodávek ropy tím, že v případě potřeby bezodkladně zajistí zpracování svých strategických zásoby ropy," řekl Tomáš Perutka, místopředseda SSHR.

„Podpis smlouvy je úspěšným zakončením poměrně dlouhých jednání, jejichž cílem bylo nastavit efektivní a účinnou spolupráci v případě ropné nouze. Nově tak jsou smluvně stanoveny podmínky, za kterých budou rafinérie v Kralupech a Litvínově přepracovávat zásoby Správy státních hmotných rezerv, práva a povinnosti obou smluvních stran nebo cenové podmínky přepracování," říká Martin Durčák, jednatel společnosti Unipetrol RPA. „Po nedávno uzavřené smlouvě o přepravě ropy mezi Českou rafinérskou a Transpetrolem jde v krátké době o další významnou smlouvu z pohledu ropné bezpečnosti České republiky," dodává Martin Durčák.


Smlouva mezi SSHR a Unipetrol RPA je uzavřena na dobu neurčitou. V případě vyhlášení stavu ropné nouze navíc nemůže být ukončena ani jednou ze smluvních stran. Smlouva upravuje i cenu za zpracování suroviny, která kryje náklady Unipetrolu RPA. Cena bude dle dohody každý rok aktualizována dle vývoje nákladových položek.

Stav ropné nouze vyhlašuje vláda ČR v případě, že z různých důvodů dojde k výraznému poklesu dovozu ropy a ropných produktů. Jedná se o krizovou situaci, která dosud v minulosti na území ČR nenastala.

SSHR udržuje v nouzových zásobách cca 1 milion tun ropy, které jsou převážně uskladněny v Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi, provozovaným ropovodním operátorem, společností MERO ČR, a.s.

Kontakt:
Mikuláš Duda
Manažer tiskového oddělení, UNIPETROL, a.s.
telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520
e-mail: mikulas.duda@unipetrol.cz

  • autor:
  • Mikuláš Duda
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník