• Úvod
  • Odborné články
  • Spoločnosť GRAFE vyvinula riešenie, ktoré zabezpečí ochranu výrobkov a zabráni plagiátorstvu značiek

Spoločnosť GRAFE vyvinula riešenie, ktoré zabezpečí ochranu výrobkov a zabráni plagiátorstvu značiek

Spoločnosť GRAFE vyvinula riešenie, ktoré zabezpečí ochranu výrobkov a zabráni plagiátorstvu značiek

Neviditeľná ochrana produktov v podobe označovacích látok ponúka výrazne vyššiu úroveň ochrany proti falšovaniu pôvodných značiek a účinne tak predchádza pirátstva značiek. Spoločnosť GRAFE, sídliaca v nemeckom Blankenhain, sa tomuto odvetviu venuje mnoho rokov a spolu s rôznymi partnermi z odboru označovacích látok a meracích zariadení pre detekciu za účelom vývoja a ponuky najlepších možných riešení, a to v spolupráci so zákazníkmi.

Poptávka po neviditelném značení komponentů s masterbatchí a odpovídající testovací technologii pro celou škálu koncových aplikací v odvětví zpracování plastů totiž neustále roste.

Společnost GRAFE vyvinula jednoduché a elegantní řešení, které zároveň nabízí vysokou úroveň zabezpečení, aby zajistila ochranu výrobků a zabránila pirátství značek. Základem tohoto řešení jsou speciální markery. „U plastových matric se použije nepatrné množství vysoce komplexních pigmentů se zvláštními fyzikálními vlastnostmi, které byly navrženy pro tento účel. S pomocí vhodně nastaveného detektoru je možné produkty obsahující tyto pigmenty přečíst a ověřit jejich pravost,“ vysvětluje Business Development Manager Florian Ludwig. Zároveň se obvykle nijak nezmění jejich vlastnosti.

„Plagiátorství a padělání produktů se dotýká téměř všech odvětví a způsobuje výrobcům značné ztráty z prodeje. Naším cílem je umožnit u koncového produktu kontrolu, zda se jedná o originál, či kopii, a tím padělání ztížit,“ uvádí Ludwig. „Produkty nesou viditelnou ochranu v podobě označení nebo QR kódů. Ty se dají do produktu snadno a rychle začlenit. Úroveň zabezpečení je však v tomto případě nízká, protože lze tyto prvky snadno napodobit,“ říká odborník. Protože se jedná o vizuálně rozpoznatelný prvek, rozdíl mezi originálem a padělkem již není na první pohled patrný.

Naproti tomu ochrana produktů v podobě označovacích látek není tak snadno rozpoznatelná, dodává. „Ačkoli implementace tohoto řešení vyžaduje větší úsilí, jeho výhody převažují nad nevýhodami, protože se tím výrazně zvýší bezpečnost. Značení se kontroluje pomocí měřicího zařízení,“ objasňuje Ludwig a popisuje, jak to funguje: „Během výrobního procesu se přidá indikační látka. Tu lze přidat buď jako kombibatch, tj. masterbatch v kombinaci s barvou, nebo jako speciální marking batch bez barvy.“ Detektory pomocí LED displeje během několika sekund ověří, zda produkt obsahuje jedinečný marker a zda se jedná o originální produkt.

GRAFE - neviditeľná ochrana plastových produktov pred plagiátorstvom 
  

Obecně existují dvě možnosti: rentgenová a světelná fluorescence, tedy fluorescenční rentgenové záření nebo světlo. U první možnosti nezáleží na základní barvě (může být i černá) a výhodou pro zákazníka je malé množství přídavné látky a cena dávky, tato metoda však vyžaduje vyšší investici. „V případě světelné fluorescence se detekce naopak provádí pomocí měřicího zařízení, které předem nastaví náš partner nebo přímo my. K dispozici jsou různé typy, od praktických ručních měřicích zařízení přes nepřenosná kancelářská řešení až po zabudované spektrometry, které umožňují zajistit kontrolu přímo ve výrobě,“ uvádí Ludwig. U této metody se dávka masterbatche odvíjí mimo jiné od základní barvy. Pracovní postup je rychlý a snadný a související nezbytné investice jsou také přijatelné.

„Kromě markerů vyrobených na zakázku – v závislosti na konečném použití a požadované ochraně produktů může být nutné, aby byl marker jedinečný – se setkáváme se zvýšenou poptávkou po obecných identifikačních markerech, které jsou samy o sobě dostatečné pro mnoho konečných aplikací,“ říká Ludwig.

V úvahu přicházejí všechny oblasti zpracovávání plastů, od vstřikování plastů a vytlačování po transparentní a vláknové aplikace, vysvětluje Business Development Manager. Detekce pomocí měřicího zařízení však nefunguje u všech geometrií komponentů stejně dobře. „Proto se systémy markerů a vhodná měřicí zařízení vybírají v úzké spolupráci s našimi zákazníky a dodavateli,“ ujišťuje.

„Markery lze z chemického hlediska odhalit pouze pomocí velmi složitých analytických postupů. Strukturu a složení profilu vlastností nezbytných pro detekci dokáže vytvořit pouze příslušný výrobce,“ říká Ludwig. „Vzhledem k tomu, že do procesu není nutné zařazovat žádné další kroky, mohou být markery součástí standardní masterbatche nebo jednoduše přidány jako speciální marker masterbatche.“

  • autor:
  • GRAFE Polymer Solutions GmbH


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najbližšie výstavy