Spoločnosť DESMA má za sebou rekordný rok a pripravuje sa na ďalšiu expanziu

  • 10.05.2019
  • Stroje, zariadenia
Spoločnosť DESMA má za sebou rekordný rok a pripravuje sa na ďalšiu expanziu

Výrobca strojov DESMA, ktorý sa špecializuje na vstrekovacie stroje na elastomér, gumu a kovové diely, zakončil fiškálny rok 2018 s celkovým príjmom 118 miliónov eur (v porovnaní so 100 miliónmi eur v predchádzajúcom roku), čo predstavuje doteraz najlepší výsledok.

Generálni riaditelia spoločnosti Martin Schürmann a Harald Zebedin, PhD, však situáciu na trhu hodnotia už od októbra 2018 ako čím ďalej zložitejšiu. Prejavuje sa to najmä poklesom prichádzajúcich objednávok z automobilového segmentu, ktorý zaznamenávajú takmer všetky medzinárodné trhy, kde na niektorých je tento pokles veľmi drastický, ale tiež všeobecne ekonomickou neistotou, ktorá panuje po celom svete a ktorá je cítiť aj v ďalších predajných segmentoch. Súčasný príliv objednávok je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 35% nižší.

DESMA 

Obr. 1: Generálni riaditelia spoločnosti DESMA Martin Schürmann (naľavo) a Harald Zebedin, PhD (napravo)

 


Spoločnosť DESMA však v dlhodobom horizonte pokračuje vo svojom raste a v nasledujúcich troch rokoch sa chystá investovať 22 miliónov eur do všetkých svojich piatich závodov, ktoré sa nachádzajú tiež na Slovensku, v Indii, Číne a USA.

Tieto plány zahŕňajú aj už podpísanú a notársky overenú kúpnu zmluvu na areál Börsig, ktorý susedí so závodom spoločnosti DESMA vo Fridingene a má 33 000 štvorcových metrov. "Cena je tajná. Touto kúpou sme si zaistili priestor pre ďalšiu expanziu, ktorá je súčasťou nášho plánu na ďalšie zabezpečovanie firemných priestorov v Nemecku, "hovorí Martin Schürmann.

DESMA 

Obr. 2: DESMA vo Fridingene

 


Okrem toho bolo po investícii 2,3 milióna eur práve v závode vo Fridingen uvedené do prevádzky plne automatizované sústružnícke a frézovacie centrum s plánovanou ročnou kapacitou 7 200 prevádzkových hodín. Táto investícia má slúžiť na navýšenie tvorby hodnôt a skrátenie dôb realizácie objednávok.

DESMA 

Obr. 3: Spoločnosť DESMA investuje do najnovších obrábacích technológií

 


"Napriek prebiehajúcemu rušeniu zmlúv na pružnú pracovnú dobu a s výhľadom, že bude potrebné v niektorých organizačných jednotkách, kde nedochádza takmer k žiadnemu rozvoju trhu, využívať krátkodobú pracovnú silu, je spoločnosť DESMA vytrvalá a drží si dobrú pozíciu na trhu," hovorí Schürmann. Spoločnosť podľa neho využíva aktuálnu fázu na vykonanie potrebných úprav v optimalizácii procesov a vývoji produktov. Firma napríklad práve investuje značné prostriedky do systémov ERP a PLM, ktoré zabezpečia štandardizáciu obchodných a výrobných procesov firmy DESMA po celom svete a ktoré sa práve zavádzajú v rámci projektu s názvom "Digital Core". DESMA v súčasnosti zamestnáva 604 ľudí.

  • autor:
  • Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH
  • DESMA Slovakia, s.r.o.

    DESMA Slovakia, s.r.o.

    DESMA ponúka vstrekovacie stroje pre vstrekovanie technickej gumy a silikónových dielov, periférie, formy a automatizačné systémy, studené vtoky, servis.Mohlo by vás tiež zaujímať