• Úvod
 • Odborné články
 • Spoločnosť CHODOS CHODOV s.r.o. spustila vzdelávací projekt s názvom Rodinná firma

Spoločnosť CHODOS CHODOV s.r.o. spustila vzdelávací projekt s názvom Rodinná firma

 • 30.01.2019
 • Spracovanie plastov
Spoločnosť CHODOS CHODOV s.r.o. spustila vzdelávací projekt s názvom Rodinná firma

Vzhľadom na momentálnu situáciu na trhu práce v Českej republike a ochabujúci záujem žiakov o učňovské a remeselné obory sa spoločnosť CHODOS CHODOV s.r.o. rozhodla, v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami v regióne, spustiť inovatívny projekt RODINNÁ FIRMA. Názov RODINNÁ FIRMA má svoje opodstatnenie, pretože spoločnosť CHODOS CHODOV s.r.o. je od roku 2013 českou rodinnou firmou.

První smlouvu o spolupráci v rámci tohoto projektu pak firma podepsala s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací. Projekt, který garantuje zapojeným žákům školy řízenou praxi na pracovištích společnosti CHODOS CHODOV s.ro., byl odstartován podpisem vzájemné dohody, kterou podepsali jednatel společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. Ing. Miroslav Černý a ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov Mgr. Pavel Janus.

Do projektu RODINNÁ FIRMA vstupují dobrovolně žáci učebních oborů školy, prostřednictvím svých zákonných zástupců. Žáci zapojení do projektu jsou umístěni na příslušném pracovišti chodovské společnosti CHODOS, kde pracují pod dozorem zkušených pracovníků a hlavně – dělají skutečně řemeslo, které se učí! Žáci se zároveň mohou přímo podílet na vlastním výrobním programu společnosti.

CHODOS CHODOV s.r.o. 
Obr.: jednatel společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. Ing. Miroslav Černý a ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov Mgr. Pavel Janus 


Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. se zavazuje zajistit žákům, kteří se prostřednictvím svých zákonných zástupců zapojí do projektu, odbornou praxi na stanoveném pracovišti ve společnosti. Dále se zavazuje rozvíjet odbornou způsobilost žáků, stejně jako jejich osobnostní stránku. Obě smluvní strany se zavázali připravovat žáky na výkon budoucího povolání a to vše v souladu s platnými právními předpisy. Domluvili se na kontrole plnění povinností vyplývajících z praktické školní výuky a průběžné informovanosti odpovědného zástupce vzdělávacího zařízení, i zákonného zástupce žáka. Záměrem a cílem projektu je připravit žáka k plnohodnotnému pracovnímu zařazení do společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. po absolvování studia a nabídnout mu lepší nástupní platové a pracovní podmínky.

Vzdělávací instituce, v tomto případě Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, se v rámci projektu zavazuje v případě uzavření dohody o projektu uvolnit žáka školy na jeho žádost pro odbornou praxi ve společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. a poskytovat součinnost při jeho vzdělávací aktivitě ve firmě po celou dobu jejího trvání. Jedná se tedy o dlouhodobé a koncepční řešení.

Práva a povinnosti zakládá projekt RODINNÁ FIRMA také zúčastněným žákům. Žáci jsou povinni navštěvovat odbornou praxi v sídle společnosti ve stanoveném rozsahu, plnit svědomitě uloženou práci, dbát veškerých předpisů a nařízení společnosti i vzdělávací instituce a chovat se na pracovišti v rámci dobrých mravů.

První výsledky společného projektu lze vidět již nyní, kdy jsou v CHODOSU umístěni první tři žáci sokolovské integrované školy a při odborné práci si vedou více než zdatně! Věříme, že se v brzké době přidají i další.

 • autor:
 • CHODOS CHODOV s.r.o.
 • CHODOS CHODOV s.r.o.

  CHODOS CHODOV s.r.o.

  Vyrába stroje a zariadenia na výrobu plastov a gumy pre gumárenský a plastový priemysel - lisy, extrudery, automaty, konfekčné bubny, lankovacie súpravy, vyfukovacie stroje.Mohlo by vás tiež zaujímať


 • Riešenie analýzy plastových dielov s vláknami so spoločnosťou TD - IS

  Riešenie analýzy plastových dielov s vláknami so spoločnosťou TD - IS

  • 16.07.2018
  • Spracovanie plastov

  Plasty sa stále častejšie používajú aj na vysoko namáhané diely. S tým rastú požiadavky na ich pevnostnú...

 • Nová tvrdená HASCO oceľ 1.2714HH

  Nová tvrdená HASCO oceľ 1.2714HH

  • 17.04.2018
  • Spracovanie plastov

  Ako silný vedúci medzinárodný dodávateľ modulárnych štandardných komponentov a príslušenstva, HASCO neustále pracuje na nových riešeniach pre výrobcov foriem. Dôležitá oblasť inovácie sa týka ocele, ktorá sa používa na výrobu nástrojov a...

 • Luger: Vstrekovanie pre diagnostiku in-vitro

  Luger: Vstrekovanie pre diagnostiku in-vitro

  • 28.03.2018
  • Spracovanie plastov

  Divízia BioSciences spoločnosti Sony DADC v Salzburgu / Anif bola v roku 2016 prevzatá nemeckým výrobcom laboratórnych prístrojov STRATEC Biomedical AG a odvtedy pokračuje ako spoločnosť STRATEC Consumables...


 • Pokročilé simulácie CNC virtuálneho obrábania na zvyšovanie produktivity

  Pokročilé simulácie CNC virtuálneho obrábania na zvyšovanie produktivity

  • 15.02.2018
  • Spracovanie plastov

  CNC obrábanie tvarovo zložitých dielov, aké reprezentujú typicky formy, predstavuje komplexné úlohy, v ktorých sa stretávajú požiadavky na produktívnu výrobu pri súčasne vysokých požiadavkách na kvalitu a presnosť povrchov. Kvalitná príprava NC dát, ich odbavenie na stroji a realizácia obrábania sú...

 • MCAE Systems prináša nové tlačové materiály do 3D tlačiarní Stratasys

  MCAE Systems prináša nové tlačové materiály do 3D tlačiarní Stratasys

  • 12.02.2018
  • Spracovanie plastov

  Spoločnosť MCAE Systems, s.r.o., ktorá sa zaoberá 3D technológiou priviedla na trh nové možnosti tlačových materiálov do 3D tlačiarní Stratasys, a to Agilus 30™ a Nylon 12™. Materiály sú pre úspešnú výrobu prototypov rozhodujúce. Jadrom každej aplikácie je správny materiál, teda ten, ktorý spĺňa...

 • Kombinácia drvenia a mletia v jednom zariadení od spoločnosti Avian

  Kombinácia drvenia a mletia v jednom zariadení od spoločnosti Avian

  • 13.12.2017
  • Spracovanie plastov

  Vďaka vylepšeniu a optimalizácii drvičov a mlynov Vám môže teraz spoločnosť AVIAN ponúknuť unikátnu kombináciu drvenia a mletia v jednom...