• Úvod
  • Aktuality
  • Slovenský plastikársky klaster: Pozvánka na seminár „Keď plastový odpad, nie je odpad“

Slovenský plastikársky klaster: Pozvánka na seminár „Keď plastový odpad, nie je odpad“

  • 12.03.2018

Pozývame Vás na dvojdňový odborný seminár, ktorý sa bude konať pod záštitou Ministerstva životného prostredia a za finančnej podpory dvoch partnerov a ich medzinárodných projektov - (EEN projekt) Slovenská obchodná a priemyselná komora a (projekt BIOCOMPAC-CE) Slovenská technická univerzita.

„Plasty sú dôležitým materiálom pre hospodárstvo, avšak ich rastúca produkcia prináša so sebou výzvy spojené s výrobou, spotrebou a zneškodnením. Z toho dôvodu bola nevyhnutnosť konania EÚ v oblasti plastov identifikovaná v Akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo ako priorita“.

Témou semináru je aj prechod na obehové hospodárstvo, ktoré zvyšuje investície, pridanú hodnotu a zamestnanosť a stimuluje inovácie.

Slovenský plastikársky klaster si dal v tomto seminári za cieľ prepojiť viacerých aktérov pohybujúcich sa v oblasti  obehového hospodárstva. Okrem vysvetlenia Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vysvetlenia filozofie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa bude seminár zameriavať aj na praktické otázky z oblasti recyklácie. V rámci  diskusie sa otvoria otázky recyklácie plastov v rôznych odvetviach – napríklad výrobe automobilov. Druhý deň bude venovaný biodegradovateľným plastov, ekologickým plastom v potravinárskom priemysle, ale aj prepojenie biodegradovateľných plastov s produktovým dizajnom. Seminár je organizovaný s cieľom zahájiť vzájomnú diskusiu medzi kľúčovými hráčmi v priemysle spracovania plastov a s cieľom ozrejmenia a vysvetlenia niektorých pojmov. 

Súčasťou seminára je vyhlásenie tém - námetov alebo podnetov týkajúcich sa problematiky spracovania plastov. V rámci diplomových prác a/alebo ŠVOČ, budú hľadať študenti tvorivé riešenia pre spoločnosti v priemysle spracovania plastov.

Termín realizácie: 10.-11.4.2018

Miesto realizácie: Demänová, okres Liptovský Mikuláš, hotel VIA Jasná

Cieľová skupina: výrobní riaditelia a manažéri výrobných spoločností, špecialisti v oblasti odpadového hospodárstva, technológovia, technickí pracovníci a projektoví manažéri výrobných spoločností, nákupcovia, zástupcovia recyklačných spoločností, ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych firmách, vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť.

Prihláška »

  • autor:
  • Slovenský plastikársky klaster