• Úvod
 • Odborné články
 • Slovenský plastikársky klaster oslávil na valnom zhromaždení desaťročnicu svojho fungovania

Slovenský plastikársky klaster oslávil na valnom zhromaždení desaťročnicu svojho fungovania

Slovenský plastikársky klaster oslávil na valnom zhromaždení desaťročnicu svojho fungovania

V hoteli Mikado v Nitre sa stretlo 33 účastníkov z 22 členských firiem Slovenského plastikárskeho klastra (SPK), aby sa v rámci valného zhromaždenia SPK (VZ SPK) osobne a obchodne lepšie spoznali, aby odhlasovali rozpočet, plán aktivít na rok 2019 a výročnú správu za rok 2018.

Zasadnutie valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu SPK bolo v roku 2019 slávnostnejšie, pretože SPK oslávil desaťročnicu svojho fungovania. Ing. Tibor Tekeľ, ako prvý predseda prezídia SPK, zaspomínal na založenie SPK, začiatky aj míľniky, ale aj problémy, cez ktoré musel SPK za svojich 10 rokov prejsť. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k budovaniu, posilneniu a rozvoju SPK.

Slovenský plastikársky klaster 
 Ing. Tibor Tekeľ, prvý predseda prezídia SPK 


Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia zhodnotil kľúčové aktivity roku 2018 a predstavil Stratégiu SPK na roky 2019-2025. Tú mohli členovia SPK pripomienkovať, lebo bola umiestnená v členskej zóne SPK viac ako 1 týždeň. Stratégiu SPK na roky 2019-2025 nakoniec účastníci VZ SPK 2019 jednohlasne schválili.

Slovenský plastikársky klaster 
Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia SPK 


Vzhľadom na skutočnosť, že o vstup do SPK prejavujú záujem subjekty s rôznou právnou formou, prezídium navrhlo VZ SPK v roku 2019 zmenu stanov a ich rozšírenie v časti členovia - o subjekty s inou právnou formou a  startupy.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo aj 20 hostí zo 16 organizácií. Tí zastupovali organizácie a inštitúcie, ktoré s SPK dlhodobo spolupracujú.

 • autor:
 • Slovenský plastikársky klaster
 • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  Záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií, ktoré sú regionálne a nadregionálne prepojené s potenciálom zvyšovania konkurencieschopnosti v plastikárskej oblasti.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať


 • SOFTIP získal status SAP Gold Partner

  SOFTIP získal status SAP Gold Partner

  SOFTIP dosiahol v roku 2019 najvyšší status v rámci partnerského programu nemeckého softvérového gigantu SAP SE. Na základe splnenia viacerých náročných kritérií ho zaradil medzi svojich GOLD...

 • MSV 2020 Brno s technologickými veľtrhmi IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

  MSV 2020 Brno s technologickými veľtrhmi IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

  Nadchádzajúci Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne ukáže ešte viac z digitalizácie priemyslu, jeho nosným odborom bude tradične obrábanie a tvarovanie. 62. ročník MSV očakáva 80 tisíc odborníkov, ktorí prídu za novinkami viac ako 1 600 dodávateľov priemyselných...

 • Výrobca vysokovýkonných mazív Q-TRIBO

  Výrobca vysokovýkonných mazív Q-TRIBO

  Q-TRIBO navrhuje špeciálne oleje, špičkové mazivá a mazivá na suché filmy, ktoré sa používajú v extrémne vysokých a nízkych teplotách, alebo agresívnych prostrediach. Q-TRIBO mazivá znižujú opotrebenie, predlžujú životnosť a zvyšujú prevádzkyschopnosť výroby pri súčasnom znižovaní nákladných porúch...