• Úvod
 • Odborné články
 • Slovenský plastikársky klaster oslávil na valnom zhromaždení desaťročnicu svojho fungovania

Slovenský plastikársky klaster oslávil na valnom zhromaždení desaťročnicu svojho fungovania

 • 02.07.2019
 • Služby
Slovenský plastikársky klaster oslávil na valnom zhromaždení desaťročnicu svojho fungovania

V hoteli Mikado v Nitre sa stretlo 33 účastníkov z 22 členských firiem Slovenského plastikárskeho klastra (SPK), aby sa v rámci valného zhromaždenia SPK (VZ SPK) osobne a obchodne lepšie spoznali, aby odhlasovali rozpočet, plán aktivít na rok 2019 a výročnú správu za rok 2018.

Zasadnutie valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu SPK bolo v roku 2019 slávnostnejšie, pretože SPK oslávil desaťročnicu svojho fungovania. Ing. Tibor Tekeľ, ako prvý predseda prezídia SPK, zaspomínal na založenie SPK, začiatky aj míľniky, ale aj problémy, cez ktoré musel SPK za svojich 10 rokov prejsť. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k budovaniu, posilneniu a rozvoju SPK.

Slovenský plastikársky klaster 
 Ing. Tibor Tekeľ, prvý predseda prezídia SPK 


Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia zhodnotil kľúčové aktivity roku 2018 a predstavil Stratégiu SPK na roky 2019-2025. Tú mohli členovia SPK pripomienkovať, lebo bola umiestnená v členskej zóne SPK viac ako 1 týždeň. Stratégiu SPK na roky 2019-2025 nakoniec účastníci VZ SPK 2019 jednohlasne schválili.

Slovenský plastikársky klaster 
Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia SPK 


Vzhľadom na skutočnosť, že o vstup do SPK prejavujú záujem subjekty s rôznou právnou formou, prezídium navrhlo VZ SPK v roku 2019 zmenu stanov a ich rozšírenie v časti členovia - o subjekty s inou právnou formou a  startupy.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo aj 20 hostí zo 16 organizácií. Tí zastupovali organizácie a inštitúcie, ktoré s SPK dlhodobo spolupracujú.

 • autor:
 • Slovenský plastikársky klaster
 • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  Záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií, ktoré sú regionálne a nadregionálne prepojené s potenciálom zvyšovania konkurencieschopnosti v plastikárskej oblasti.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať


 • Arburg na veľtrhu K 2019: Dva pohľady na svet

  Arburg na veľtrhu K 2019: Dva pohľady na svet

  Prítomnosť spoločnosti ARBURG na prednom svetovom veľtrhu K 2019, konajúcom sa od 16. do 23. októbra 2019 v nemeckom Düsseldorfe, sa plne ponesie v znamení tém, ako sú digitalizácia a cirkulárna ekonomika. "ArburgXworld" a "arburgGREENworld" budú predstavovať odpoveď spoločnosti ARBURG na dôležité...

 • Kto stojí za Očakávajme neočakávané a čo tieto stretnutia prinášajú?

  Kto stojí za Očakávajme neočakávané a čo tieto stretnutia prinášajú?

  Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká v podnikaní, alebo osobnom či spoločenskom živote. Najčítanejšie periodiká píšu, koľko z existujúcich povolaní zanikne a koľkí ľudia stratia prácu. Vyvoláva to prirodzene strach. Vznikajú nové a náročnejšie podmienky na ľudí v práci, na ktoré je...

 • Na MSV 2019 bude predstavená Digitálna továreň 2.0 tak, ako ešte nikdy

  Na MSV 2019 bude predstavená Digitálna továreň 2.0 tak, ako ešte nikdy

  Postupujúca digitalizácia vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti prináša stále nové, oveľa vyspelejšie a pritom realistickejšie modely výroby. V skutočnosti ale veľká časť verejnosti a často aj časť odbornej verejnosti nevie, čo si naozaj pod názvom Priemysel 4.0 má konkrétne predstaviť. Preto v...


 • Keď šetriť znamená prerábať alebo výzva jedného technika

  Keď šetriť znamená prerábať alebo výzva jedného technika

  Už niekoľko rokov sa pán Štětina zo spoločnosti technology-support s.r.o. pohybuje ako aplikačný technik a školiteľ vo firmách, a všimol si zaujímavé veci. Keď príde frézar k nadriadenému alebo majiteľovi firmy s tým, že potrebuje nový nástroj, pretože ten starý už nie je funkčný, nestane sa mu, že...

 • Správa výstavného výboru veľtrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Správa výstavného výboru veľtrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Od roku 1952 zaberá veľtrh K Düsseldorf výsadnú pozíciu medzi všetkými špecializovanými veľtrhmi v odbore plastov a kaučuku. Žiadna iná udalosť nezviditelňuje celosvetový úspech polymérnych materiálov tak zreteľne, hmatateľne a transparentne. 21. ročník tohto veľtrhu tiež vyzdvihuje trvalý rast...

 • Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 v Brne sa zameriava na digitalizáciu výroby

  Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 v Brne sa zameriava na digitalizáciu výroby

  Šesťdesiaty prvý ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne opäť ukáže posledné novinky a trendy v oblasti priemyselných technológií, predstaví fenomén digitálnej továrne a novo otvorí diskusiu k cirkulárnej ekonomike. MSV 2019 sa uskutoční od 7. do 11. októbra na brnenskom výstavisku....