• Úvod
  • Aktuality
  • Slovenský plastikársky klaster – krátka informácia

Slovenský plastikársky klaster – krátka informácia

  • 09.05.2011

Dňa 14.4.2011 bol prezídiom Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) do funkcie výkonného riaditeľa SPK zvolený pán Ing. Peter Šišovský.

 Jeho hlavnou úlohou v najbližšom období je postupne osobne informovať členov SPK a verejnosť o aktuálnej situácii v SPK, aktivitách v najbližších mesiacoch, naštartovať pravidelnú komunikáciu s členmi a verejnosťou, ustabilizovať finančne fungovanie SPK  a pripraviť Valné zhromaždenie SPK.

 

 

Kontakt: peter.sisovsky@gmail.com

 

  • autor:
  • Slovenský plastikársky klaster
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník