• Úvod
  • Aktuality
  • Skupina MOL nadobudne viac ako 400 čerpacích staníc v Poľsku

Skupina MOL nadobudne viac ako 400 čerpacích staníc v Poľsku

Spoločnosť MOL podpísala súbor dohôd so spoločnosťami Grupa Lotos SA a PKN Orlen o predaji a kúpe niekoľkých častí ich portfólia. Spoločnosť MOL nadobudne v Poľsku 417 čerpacích staníc, čo jej umožní dosiahnuť 3. pozíciu na lokálnom trhu maloobchodného predaja motorových palív. Dodatočná dlhodobá dohoda garantuje pre nadobudnutú sieť v Poľsku dodávky motorových palív. Dohody sú v súlade s aktualizovanou dlhodobou stratégiou Skupiny MOL SHAPE TOMORROW 2030+.

Touto akvizíciou vstupuje Skupina MOL so svojím segmentom Služieb zákazníkom v poradí do desiatej krajiny. Počet čerpacích staníc v jej portfóliu dosiahne 2390 zo súčasných 1943, prevádzkovaných pod 5 rôznymi značkami. Aktuálne podlieha schváleniu protimonopolného úradu aj prevzatie ďalších 120 čerpacích staníc OMV Slovinsko a 95 nových čerpacích staníc na Slovensku a v Maďarsku.

Po dokončení prevodu sa spoločnosť MOL stane kľúčovým hráčom na poľskom trhu maloobchodného predaja motorových palív. Dnešná dohoda zároveň poskytuje vynikajúcu príležitosť na anorganickú expanziu a výborne zapadá do ambicióznej rastovej stratégie Služieb zákazníkom.

Po konečnom schválení akvizície poľských aktív by MOL predal 185 čerpacích staníc zo svojho portfólia – 144 v Maďarsku a 41 na Slovensku – spoločnosti PKN Orlen za 259 miliónov USD.

Dohoda je podmienená tým, že PKN Orlen dostane zelenú od Európskej komisie na uzavretie fúzie so spoločnosťou Lotos.

Slovnaft, a.s. a skupina MOL - sieť čerpacích staníc v Poľsku 
  
  • autor:
  • MOLGroup
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a predaj výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE.