SCIP Databáza

Európska chemická agentúra (ECHA) zverejnila na svojom webe podrobnejšie informácie o požiadavkách novej databázy.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila na svém webu podrobnější informace o požadavcích nové databázeSCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)). Od 5. ledna 2021 budou muset společnosti dodávající na trh EU předměty, které obsahují látky SVHC z Kandidátského seznamu v koncentraci nad 0,1 % hmotn., poskytnout agentuře ECHA dostatečné informace ohledně bezpečného použití těchto předmětů. Povinnost poskytovat informace o látkách SVHC v předmětech je určena pro dodavatele předmětů: EU výrobce a společnosti kompletující výrobky, EU dovozce, EU distributory a další subjekty dodávající předměty na trh. Tato povinnost se nebude vztahovat na maloobchodníky a další subjekty dodávající předměty přímo spotřebitelům. Další informace viz také webová stránka Agentury ECHA: Q&As

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník