Sanfog prináša priemyselné zvlhčovacie systémy s automatickou reguláciou vlhkosti

Sanfog prináša priemyselné zvlhčovacie systémy s automatickou reguláciou vlhkosti

Prehriatie výrobných liniek môže spôsobiť ich kazenie, až úplné zastavenie. Iskry spôsobené statickou elektrinou môžu často krát spôsobovať požiare v továrňach a skladoch. Tradičné klimatizačné zariadenia v skladoch, z hľadiska ceny samotných systémov a nákladov na ich prevádzkovanie, nie sú výhodným riešením.

Priemyselné zvlhčovanie vám zabezpečí plynulý chod výroby bez výpadkov, zdravé pracovné prostredie a adiabatické chladenie. Inštaláciou systému získate množstvo výhod. Odsávanie prachu si vyžaduje také drahé systémy, ako napr. elektrostatické usadzovacie zariadenie. Priemyselné procesy sú často sprevádzané nepríjemnými pachmi a vylučovaním chemických látok. V extrémnych, pretože sú pravidelne vystavované nadmernému zaťažovaniu.

Výhody použitia v priemysle

Znižovanie prevádzkových nákladov
Vysoké teploty môžu ovplyvniť vašu výrobu a výrobné náklady. Inštaláciou vysokotlakových systémov zabezpečujete zdravé podmienky pre vaše stroje, ako aj pre vašich zamestnancov.

Adiabatické chladenie
Naše systémy chladia vonkajšie aj vnútorné priestory, pomocou vysokotlakovej vodnej hmly. Aerosol, ktorý je priamo fúkaný do priestoru, sa bleskovo odparí a schladí tak okolitý vzduch.

Znižuje alebo úplne odstráni elektrostatiku
Tým, že udržujete vlhkosť na úrovni 55 % (% RH), ± 3 % RH, zmizne tento elektrický náboj a s ním riziko náhodného poškodenia dosky.

Jednoduchá a nenáročná obsluha
Technológie sú využiteľné v skladových priestoroch rôznych typov. Ich montáž a údržba je jednoduchá, aj vďaka podrobnému návodu na použitie. 

Zvlhčovacie systémy Sanfog s.r.o 
  

Znižovanie prašnosti
Pomocou našich systémov eliminujete poletujúci prach až o 80%. Jemná vodná hmla stlačí prach na zem a zabezpečuje tak optimálne podmienky na výrobu a prácu vašich zamestnancov.

Zníži chorobnosť
Podľa výskumov sa preukázalo, že v prostredí kde je udržiavaná relatívna vlhkosť na úrovni 40-55% sa znížil počet ochorení. 

Rýchla ekonomická návratnosť
Návratnosť nákladov vynaložených na inštaláciu našich technologických riešení je 8 - 24 mesiacov. 

Výpočty chladiaceho výkonu
Široký sortiment tovaru a flexibilita našich zamestnancov nám umožňuje nájsť ideálne riešenia pre každú oblasť či spoločnosť. 

Využitie priemyselných zvlhčovačov je v rôznych odvetviach: plastikárskom, drevárenskom, papierenskom, lakovníckom či elektrotechnickom priemysle. 

  • autor:
  • Sanfog s.r.o.
  • Sanfog s.r.o.

    Sanfog s.r.o.

    Chladiace zariadenia , zvlhčovacie systémy, adiabatické systémy slúžiace na vysokotlakú atomizáciu vody. Adiabatické chladenie výrobných hál.Mohlo by vás tiež zaujímať