Rozšírenie kandidátskeho zoznamu

Kandidátsky zoznam (KS), ktorý obsahuje zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy ktoré podliehajú povolenie (SVHC - Substances of Very High Concern) bol Agentúrou ECHA 16. 1. 2020 rozšírený o 4 látky.

Nyní KS obsahuje 205 SVHC látek.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto SVHC látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců tj. od data jejího zařazení na Kandidátský seznam, pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

  • látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.,

  • látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky musí také splnit povinnost poskytovat informace o látkách SVHC (článek 33 nařízení REACH).

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník