Pripravuje sa nový projekt kontroly SVHC látok

Fórum na výmenu informácií o presadzovaní nariadenia REACH vykonalo pilotný projekt o SVHC látok (látok vzbudzujúce veľmi vážne obavy uvedených v Kandidátske zozname), ktoré sa vyskytujú vo výrobkoch predávaných na trh EÚ.

Kontrola se zaměřila na povinnosti oznámení a informační povinnosti podle článku 7 odst. 2 a čl. 33 nařízení REACH. Předmětem kontroly bylo spotřební zboží (oděv, obuv, bytový textil, výrobky do interiéru, výrobky z plastů, výrobky z pryže, elektronické výrobky). Závěrečná zpráva uvádí nedodržování informační povinnosti podle článku 33 nařízení REACH u 88 % společností dodávajících výrobky na trh EU. Zpráva také obsahuje doporučení pro průmysl, sekretariát ECHA, orgány odpovědné za prosazování REACH. Z těchto doporučení mohou vzniknout další opatření vedoucí k nápravě této situace. Podrobnosti viz ECHA/PR/19/15  nebo závěrečná zpráva: Final report on the Forum Pilot Project on Substances in Articles nebo článek z webu MPO: Společnosti musí zlepšit informace o nebezpečných látkách ve výrobcích

Fórum pro výměnu informací za prosazování nařízení REACH bude v roce 2020 připravovat nový projekt kontroly látek SVHC, které podléhají povolování (uvádění na trh bez platného povolení, používání těchto SVHC látek za podmínek definovaných v povolení). Kontroly budou probíhat v roce 2021 a závěrečná zpráva projektu bude zveřejněna v roce 2022. Více info viz ECHA/NR/19/39

Fórum se bude také podílet na aktualizaci přehledu doporučených analytických metod k dodržování omezení látek podle přílohy XVII nařízení REACH: Compendium of analytical methods Recommended by the Forum to check compliance with Reach annex xvii restrictions

 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník