Prejdite s DATALAN Quality Instruments s.r.o. na digitálnu výrobu pomocou 3D tlače

Prejdite s DATALAN Quality Instruments s.r.o. na digitálnu výrobu pomocou 3D tlače

Za 30 rokov sa v oblasti 3D tlače vyvinulo veľa rôznych technológií a materiálov. V poslednej dobe množstvo inovácií prekračuje všetky rekordy z minulosti. Preto je dôležité rozumieť vašim potrebám a vybrať pre vašu aplikáciu najvhodnejšie riešenie.

Spoločnosť DATALAN Quality Instruments s.r.o. vám predstavuje nasledovné technológie 3D tlače:

Multi Jet Fusion

Multi Jet Fusion (v skratke MJF), je technológia uvedená na trh spoločnosťou HP a prináša skutočnú revolúciu pre 3D tlač funkčných výrobkov.  Vyznačuje sa vysokou mieru detailov a ponúka excelentné mechanické vlastnosti pre funkčné prototypy aj sériovú výrobu. Je príbuzná a v mnohom podobná SLS, avšak na spájanie plastového granulátu sa používa selektívne nanášanie špeciálnych atramentov ktoré sú vytvrdzované fúznymi lampami s rozlíšením tlače 1200 dpi. MJF disponuje viacerými výhodami, medzi ktoré patrí vysoká kvalita a funkčnosť výtlačkov, enormná produktivita tlače a s tým spojená nízka cena. Výsledné výrobky majú takmer izotropné mechanické vlastnosti, sú tesné voči úniku kvapalín a vďaka použitým materiálommajú aj vynikajúcu chemickú odolnosť.

DMLS/SLM

Technológie SLM aj DMLS pracujú podobným spôsobom ako SLS, avšak ako vstupný materiál používajú namiesto polymerového granulátu jemný kovový prášok.

DMLS netaví prášok, ale ohrieva ho na teplotu blízku teplote tavenia, kedy dochádza k molekulárnym väzbám. Táto technológia sa využíva pre aditívnu výrobu zo zlatin.

SLM používa výkonný laser pre úplne roztavenie materiálu a tým vytvára homogénny výrobok. SLM pracuje s čistými kovmi.

SLA/DLP

SLA je prvá technológia 3D tlače vôbec, vyvinutá už v roku 1986. Využíva fotocitlivé polyméry (živice na báze epoxidu), ktoré vytvrdzuje UV lúčom. 

DLP technológia, na rozdiel od SLA, využíva celoplošné vytvrdzovanie jednej vrstvy súčasne. To je realizované prostredníctvom UV projektora.

Obe technológie sú charakteristické extrémne vysokou kvalitou povrchu. Technologicky vyžadujú tlač podpier, ktoré umožňujú dodržať rozmery a tvar výrobku. 

FDM/CFF

FDM je v súčasnosti najznámejšia a najrozšírenejšia technológia 3D tlače, kde sa taví plastová struna a prostredníctvom trysky je nanášaná na tlačovú podložku.

CFF je technológia patentovaná spoločnosťou Markforged, ktorá umožňuje spevniť základný plastový materiál vrstvením kontinuálnych vlákien kevlaru, sklenených alebo uhlíkových vlákien. Výsledkom sú kompozitné výrobky extrémne vysokej pevnosti.

  • autor:
  • DATALAN Quality Instruments s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov

Najbližšie výstavy