• Úvod
  • Aktuality
  • Predaj vstrekolisov v Českej a Slovenskej republike v roku 2018

Predaj vstrekolisov v Českej a Slovenskej republike v roku 2018

  • 12.04.2019

Už od roku 2011 redakcia PlasticPortal.eu® každoročne uskutočňuje prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky. Aj tento rok výsledky prieskumu predstavujú pomerne presný obraz o trhu, nakoľko svoje údaje poskytli všetci významní dodávatelia vstrekolisov. Celkovo bolo oslovených 30 spoločností. Iba 3 spoločnosti, u ktorých sa však predpokladá marginálny podiel na trhu, sa prieskumu nezúčastnili.

Z  prieskumu vyplýva, že trend predaja vstrekolisov z dlhodobého hľadiska po prvý krát po siedmych rokoch nepretržitého rastu, (s výnimkou nepatrného poklesu v roku 2013) mierne klesol. Na území Českej a Slovenskej republiky bolo v roku 2018 predaných celkom 736 vstrekolisov. V Českej republike došlo medziročne k pomerne významnému poklesu predaja až o 16 %, na Slovensku bol celkový ročný pokles predaja len o 0,5 %, čo bolo spôsobené dopytom zo strany dodávateľských firiem do sektoru automotive (spustenie výroby v JLR v Nitre).

Predaje použitých vstrekolisov v Českej republike i na Slovensku dlhodobo klesajú. Dobre sa darilo predaju vstrekolisov s krajinou pôvodu mimo EU a to v oboch krajinách.

Podrobný report predaja vstrekolisov za rok 2018 obsahuje nasledovné údaje:

- štruktúra predaja  vstrekolisov  podľa uzatváracej sily, pôvodu a krajiny,
- predaj nových a použitých vstrekolisov,
- predaj vstrekolisov od roku 2011 v ČR, SR, spolu,
- medziročné porovnanie predaja vstrekolisov od roku 2011.

Tento prieskum bol realizovaný už po siedmykrát s cieľom monitorovať stav a vývoj modernizácie technologického parku spracovateľov plastov. PlasticPortal.eu® plánuje uskutočňovať tieto prieskumy každoročne.

Všetkým spoločnostiam, ktoré nám poskytli údaje o svojich predajoch týmto ďakujeme.

redakcia@plasticportal.eu

  • autor:
  • red.