Aditíva do plastov

Pre zaregistrovaných užívateľov pridanie (2ks) ZDARMA! Váš inzerát uvidí viac ako 35 000 používateľov portálu mesačne. Oslovte priamo odborníkov. Registrácia používateľa je zdarma.

strana 1 z 1
  • Plnivo Masterbatch

   Predám : Plnivo Masterbatch

   • 11.08.2020
   • ID: 202012159

   Výplňová predzmes vysokej belosti. Obsahuje 80% veľmi jemného uhličitanu vápenatého dobre dispergovaného v lineárnom nízkohustotnom polyetyléne (LLDPE) a prísady, ktoré zlepšujú spracovanie. Produkt zaisťuje: dobrú disperziu, vysokú húževnatosť, zlepšuje predĺženie a znižuje náklady na konečný produkt. Je tiež šetrný k životnému prostrediu. Kompatibilný s LLDPE, LDPE, HDPE, PP. Konkurencieschopná cena.

  • Farebný Masterbatch

   Predám : Farebný Masterbatch

   • 11.08.2020
   • ID: 202012157

   Vhodný pre vytláčanie, fúkanie fólie, vstrekovanie atď. Veľmi jemná disperzia, bez aglomerácie. Okrem požadovaných odtieňov dodá lesklejší a hladší povrch. Fariebný pigment je viazaný na LLDPE základ a je použiteľný pre prácu LDPE, HDPE ale aj PP materiály. Konkurencieschopná cena.

  • Absorbér vlhkosti / desikant

   Predám : Absorbér vlhkosti / desikant

   • 11.08.2020
   • ID: 202012156

   Obsah 30% alebo 50% látky zachytávajúce vodu na základu PE. Funkcia: riešenie problémov s vlhkosťou pri vyfukovaní fólií, vstrekovanie aj tvarovanie za tepla. Najmä u recyklovaných plastov pomáha odstraňovať vlhkosť a odstraňuje oxidačný účinok, ku ktorému dochádza počas recyklácie polyméru. Dávkovanie: iba 1-2% = veľmi efektívne. Aj pre veľmi tenké fólie. Konkurencieschopná cena

  • Farebný Masterbatch

   Predám : Farebný Masterbatch

   • 22.07.2020
   • ID: 202012067

   Vhodný pre vytlá?anie, fúkanie fólie, vstrekovanie at?. Ve?mi jemná disperzia, bez aglomerácie. Okrem požadovaných odtie?ov dodá lesklejší a hladší povrch. Fariebný pigment je viazaný na LLDPE základ a je použite?ný pre prácu LDPE, HDPE ale aj PP materiály. Konkurencieschopná cena.

  • Plnivo Masterbatch

   Predám : Plnivo Masterbatch

   • 22.07.2020
   • ID: 202012066

   Výplňová predzmes vysokej belosti. Obsahuje 80% veľmi jemného uhličitanu vápenatého dobre dispergovaného v lineárnom nízkohustotnom polyetyléne (20% Originální granulátyLLDPE) a prísady, ktoré zlepšujú spracovanie. Produkt zaisťuje: dobrú disperziu, vysokú húževnatosť, zlepšuje predĺženie a znižuje náklady na konečný produkt. Je tiež šetrný k životnému prostrediu. Kompatibilný s LLDPE, LDPE, HDPE, PP. Konkurencieschopná cena.

  • Absorbér vlhkosti/desikant

   Predám : Absorbér vlhkosti/desikant

   • 07.07.2020
   • ID: 202011980

   Obsah 30% alebo 50% látky zachytávajúce vodu na základu PE. Funkcia: riešenie problémov s vlhkosťou pri vyfukovaní fólií, vstrekovanie aj tvarovanie za tepla. Najmä u recyklovaných plastov pomáha odstraňovať vlhkosť a odstraňuje oxidačný účinok, ku ktorému dochádza počas recyklácie polyméru. Dávkovanie: iba 1-2% = veľmi efektívne. Aj pre veľmi tenké filmy. Konkurencieschopná cena

  • Farebný Masterbatch

   Predám : Farebný Masterbatch

   • 07.07.2020
   • ID: 202011979

   Vhodný pre vytláčanie, fúkanie filmu, vstrekovanie atď. Veľmi jemná disperzia, bez aglomerácie. Okrem požadovaných odtieňov dodá lesklejší a hladší povrch. Fariebný pigment je viazaný na LLDPE základ a je použiteľný pre prácu LDPE, HDPE ale aj PP materiály. Konkurencieschopná cena.

  • Plnivo Masterbatch

   Predám : Plnivo Masterbatch

   • 07.07.2020
   • ID: 202011978

   Výplňová predzmes vysokej belosti. Obsahuje 80% veľmi jemného uhličitanu vápenatého dobre dispergovaného v lineárnom nízkohustotnom polyetyléne (LLDPE) a prísady, ktoré zlepšujú spracovanie. Produkt zaisťuje: dobrú disperziu, vysokú húževnatosť, zlepšuje predĺženie a znižuje náklady na konečný produkt. Je tiež šetrný k životnému prostrediu. Kompatibilný s LLDPE, LDPE, HDPE, PP. Konkurencieschopná cena.

  • Plnivo Masterbatch

   Predám : Plnivo Masterbatch

   • 29.06.2020
   • ID: 202011944

   Výplňová predzmes vysokej belosti. Obsahuje 80% veľmi jemného uhličitanu vápenatého dobre dispergovaného v lineárnom nízkohustotnom polyetyléne (LLDPE) a prísady, ktoré zlepšujú spracovanie. Produkt zaisťuje: dobrú disperziu, vysokú húževnatosť, zlepšuje predĺženie a znižuje náklady na konečný produkt. Je tiež šetrný k životnému prostrediu. Kompatibilný s LLDPE, LDPE, HDPE, PP. Konkurencieschopná cena.


  • Farebný Masterbatch

   Predám : Farebný Masterbatch

   • 29.06.2020
   • ID: 202011943

   Vhodný pre vytláčanie, fúkanie filmu, vstrekovanie atď. Veľmi jemná disperzia, bez aglomerácie. Okrem požadovaných odtieňov dodá lesklejší a hladší povrch. Fariebný pigment je viazaný na LLDPE základ a je použiteľný pre prácu LDPE, HDPE ale aj PP materiály. Konkurencieschopná cena.

  • Absorbér vlhkosti / desikant

   Predám : Absorbér vlhkosti / desikant

   • 29.06.2020
   • ID: 202011942

   Obsah 30% nebo 50% látky zachycující vodu na základu PE. Funkce: řešení problémů s vlhkostí při vyfukování folií, vstřikování i tvarování za tepla. Zejména u recyklovaných plastů pomáhá odstraňovat vlhkost a odstraňuje oxidační účinek, ke kterému dochází během recyklace polymeru. Dávkování: pouze 1-2% = velmi efektivní. Také pro velmi tenké filmy. Konkurenceschopná cena

  • Absorbér vlhkosti / desikant

   Predám : Absorbér vlhkosti / desikant

   • 23.06.2020
   • ID: 202011915

   Obsah 30% nebo 50% látky zachycující vodu na základu PE. Funkce: řešení problémů s vlhkostí při vyfukování folií, vstřikování i tvarování za tepla. Zejména u recyklovaných plastů pomáhá odstraňovat vlhkost a odstraňuje oxidační účinek, ke kterému dochází během recyklace polymeru. Dávkování: pouze 1-2% = velmi efektivní. Také pro velmi tenké filmy. Konkurenceschopná cena

  • Plnivo Masterbatch

   Predám : Plnivo Masterbatch

   • 23.06.2020
   • ID: 202011914

   Výplňová predzmes vysokej belosti. Obsahuje 80% veľmi jemného uhličitanu vápenatého dobre dispergovaného v lineárnom nízkohustotnom polyetyléne (LLDPE) a prísady, ktoré zlepšujú spracovanie. Produkt zaisťuje: dobrú disperziu, vysokú húževnatosť, zlepšuje predĺženie a znižuje náklady na konečný produkt. Je tiež šetrný k životnému prostrediu. Kompatibilný s LLDPE, LDPE, HDPE, PP. Konkurencieschopná cena.

  • Farebný Masterbatch

   Predám : Farebný Masterbatch

   • 23.06.2020
   • ID: 202011913

   Vhodný pre vytláčanie, fúkanie filmu, vstrekovanie atď. Veľmi jemná disperzia, bez aglomerácie. Okrem požadovaných odtieňov dodá lesklejší a hladší povrch. Fariebný pigment je viazaný na LLDPE základ a je použiteľný pre prácu LDPE, HDPE ale aj PP materiály. Konkurencieschopná cena.

  • Plnivo Masterbatch

   Predám : Plnivo Masterbatch

   • 14.06.2020
   • ID: 202011872

   Výplňová predzmes vysokej belosti. Obsahuje 80% veľmi jemného uhličitanu vápenatého dobre dispergovaného v lineárnom nízkohustotnom polyetyléne (LLDPE) a prísady, ktoré zlepšujú spracovanie. Produkt zaisťuje: dobrú disperziu, vysokú húževnatosť, zlepšuje predĺženie a znižuje náklady na konečný produkt. Je tiež šetrný k životnému prostrediu. Kompatibilný s LLDPE, LDPE, HDPE, PP. Konkurencieschopná cena.

  • Farebný Masterbatch

   Predám : Farebný Masterbatch

   • 14.06.2020
   • ID: 202011871

   Vhodný pre vytláčanie, fúkanie filmu, vstrekovanie atď. Veľmi jemná disperzia, bez aglomerácie. Okrem požadovaných odtieňov dodá lesklejší a hladší povrch. Fariebný pigment je viazaný na LLDPE základ a je použiteľný pre prácu LDPE, HDPE ale aj PP materiály. Konkurencieschopná cena.

  • Aditíva

   Predám : Aditíva

   • 09.06.2020
   • ID: 202011843

   Aditívne produkty sa používajú v plastikárskom priemysle k optimalizácii vlastností plastových výrobkov. Vyskytují se různá aditiva jako anti-fog, retardéry horení, antioxidanty, plniva, pěnící prostředky, optické zjasňovače, čisticí prostředky, vůně, antiadhezní prostředky, UV absorbéry a inhibitory. Více informací a jednotlivé ceny na vyžádání.


  • Absorbér vlhkosti / desikant

   Predám : Absorbér vlhkosti / desikant

   • 09.06.2020
   • ID: 202011842

   Obsah 30% nebo 50% látky zachycující vodu na základu PE. Funkce: řešení problémů s vlhkostí při vyfukování folií, vstřikování i tvarování za tepla. Zejména u recyklovaných plastů pomáhá odstraňovat vlhkost a odstraňuje oxidační účinek, ke kterému dochází během recyklace polymeru. Dávkování: pouze 1-2% = velmi efektivní. Také pro velmi tenké filmy. Konkurenceschopná cena.

  • Plnivo Masterbatch

   Predám : Plnivo Masterbatch

   • 09.06.2020
   • ID: 202011841

   Glavni polnilo visoke beline. Vsebuje 80% zelo finega kalcijevega karbonata, dobro dispergiranega v linearnem polietilenu nizke gostote (LLDPE) in dodatkov, ki izboljšajo obdelavo. Izdelek zagotavlja: dobro dispergiranje, visoko žilavost, izboljšanje raztezka in zmanjšanje stroškov končnega izdelka. Je tudi okolju prijazen. Združljivo z LLDPE, LDPE, HDPE, PP ,Konkurencieschopná cena.

  • Papierové masterbatche

   Predám : Papierové masterbatche

   • 15.04.2020
   • ID: 202011567

   Papierové masterbatche na výrobu fólie  s papierom, napr. balenie masla. Používa sa na výrobu plastových fólií s papierovou textúrou, vzhľadom a potlačou.
   - bez zápachu
   - odolné voči mastnotám a olejom
   - vynikajúca potlačiteľnosť
   - zvyšuje tuhosť
   - hladký povrch
   - môžu byť použité v obaloch potravín

  • Modifikátor nárazu pre PP

   Predám : Modifikátor nárazu pre PP

   • 31.03.2020
   • ID: 202011522

   Vysoko kvalitný modifikátor nárazu pre PP. Zlepšuje mechanické vlastnosti ako: trvanlivos?, húževnatos? a rázová húževnatos? PP. Dostupné vo forme peliet alebo dr?. Farba: ?ierna. Priebežná dostupnos?

  • Antibakteriálne aditíva do plastov

   Predám : Antibakteriálne aditíva do plastov

   • 31.03.2020
   • ID: 202011521

   Antibakteriálne aditíva do plastov. Je založený na nanosilver. Nosič prispôsobený spracovávanému materiálu. Poskytuje antibakteriálne a protiplesňové vlastnosti plastov. Forma: granule, prírodná farba, nepretržitá dostupnosť

  • CaCo3 calcium masterbatch

   Predám : CaCo3 calcium masterbatch

   • 30.03.2020
   • ID: 202011505

   Calcium Carbonate filler masterbatch (Náplň karbonátu vápenatého) s vysokou belosťou. Obsahuje 80% veľmi jemného uhličitanu vápenatého dobre dispergovaného v LLDPE. Kompatibilné s LLDPE, LDPE, HDPE, PP, EVA, EBA. Priebežná dostupnosť.

  • Absorbér vlhkosti / desikant

   Predám : Absorbér vlhkosti / desikant

   • 30.03.2020
   • ID: 202011503

   Vysoko koncentrovaná predzmes absorbéra vlhkosti. Odstraňuje vlhkosť a kyslé nečistoty, zabraňuje splynovaniu plastov, dávkovanie: iba 1 - 2%, veľmi účinné. Aj pre veľmi tenké filmy (10 mikrónov). Malé, biele granule. Priebežná dostupnosť.

strana 1 z 1