LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o.

Agátová 22, 844 03 Bratislava    Zobraziť na mape

telefón:+421 (0)903 26 78 30

IČO: 35877332
DIČ: 2021805511
IČ DPH: SK2021805511

Popis firmy

Firma LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o. sa zameriava na chemické a ultrazvukové čistenie filtrov, odstraňovanie nánosov z technologických celkov a rozvodov, a analýzu úsadenín.

LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o.  sa venuje aj využívaniu a zavádzaniu najnovších ekologických technológií, tzv. BAT (best aviable technology) do praxe.

Sortiment/ Služby

Využívanie najnovších ekologických technológií, tzv. BAT (best aviable technology) typu:

Využívajú sa na odstraňovanie úsad z rôznych povrchov. Jedná sa o odstraňovanie úsad a nánosov hlavne z technologických zariadení, ako sú filtračné zariadenia, výmenníky tepla, rôzne chladiace komory (napr. čerpadiel, mechanických upchávok) a pod.
Na odstraňovanie úsad a nánosov využívajú i rôzne čistiace roztoky v celej škále pH hodnôt.
Výber správneho čistiaceho roztoku závisí od daného znečistenie a hlavne od povrchu, ktorý je čistený.

• Automobilové oleje
• Prevodové oleje
• Hydraulické oleje
• Kompresorové oleje
• Priemyselné oleje
• Špecialne mazivá
• Kĺzne laky
• Potravinárske mazivá
• Letecké mazivá
• Mazivá na lana
• Mazacie systémy
• Obrábacie a chladiace systémy
• Odmasťovadlá

Automobilové a prevodové oleje Unil – http://www.unil.be/en/
Syntetické mazacie kvapaliny, so širokým priemyselným využitím Anderol - http://www.anderol-europe.com/
Špeciálne mazivá Matrix – http://matrix-lubricants.com/ a Elaskon – http://www.elaskon.de/
Kĺzne laky značky Gleit-µ – http://www.wessely.co.at/en/
Management mazania Oil Safe – http://www.oilsafesystem.com/
Mazacie systémy MEMOLUB – http://memolub.be/

• zabezpečuje správne predpätia skrutiek
• ochraňuje skrutkové spoje pri tepelných šokoch, vibráciách, zmenách zaťaženia
• zabraňuje únikom médií

svetová kvalita mechanických upchávok a kovových vlnovcov

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (7)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu