BB AQEX s.r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica    Zobraziť na mape

telefón:+421 48 47 16 911

IČO: 31 576 290
DIČ: 2020452885
IČ DPH: SK2020452885

ďalšie adresy:
Predajňa Banská Bystrica    
telefón: 048 471 69 34
fax: 048 471 69 35

Popis firmy

Výroba montáž a servis: čistiarne odpadových vôd, bazény, lapače olejov, lapače tukov, atypy z plastu
EKOLOGICKÉ TECHNOLÓGIE A ZARIADENIA, PLASTY

Sortiment/ Služby

Výroba, montáž, servis:

čistiarne splaškových odpadových vôd
čistiarne priemyselných odpadových vôd
plastových sorpčných lapačov olejov
plastových lapačov tukov
plastových bazénov s vybavením
plastových akumulačných nádrží, žúmp
galvanických vaní, atypov z plastov

Predaj:

plastových dosiek z PP, PVC, HPS
plastových rúr a tvaroviek z PP, RPE
(Rozvod vody)
vodoinštalačných materiálov
(Batérie, potrubia)
kanalizačných rúr, tvaroviek a tlakových rozvodov
čerpacej techniky, vodární
hadíc, záhradnej techniky
skrutiek, hmoždiniek, objímok
splachovací systém na obmurovanie - Geberit
plastové sorpčné lapače olejov - Sorpčné Lapače OLEJOVÉ LO (S) 1 ÷ 250
vodomerné šachty
vzduchotechnické potrubia
čerpacie stanice vôd
dávkovanie chémie (čerpadlá)
potrubné rozvody
meranie prietokuPlastové lapače tukov: Lapače tukov LTC 1 - 6
Použitie lapačov tukov LTC 1 - 6 Celoplastové lapače tukov sú určené pre odstraňovanie tukov a rastlinných olejov z vôd odtekajúcich z kuchýň, veľkovýrobných potravín, hotelov, ... pred ich zaústením do kanalizácie resp. pred ich zaústením do čistiarne odpadových vôd.

  • Lapače tukov so zhrabovaním a flotáciouGalvanické vane GVP: Použitie galvanických vaní GVP Plastové galvanické vane sa používajú v ručných i automatických galvanických prevádzkach na všetky povrchové úpravy od odmasťovania cez morenie až po galvanické nanášanie kovových povlakov na rôzne druhy súčiastok a predmetov. Vyznačujú sa vysokou chemickou odolnost'ou, dlhou životnosťou a nenáročnou údržbou.
Galvanické linky
Akumulačná nádrž na kyselinu sírovú
Galvanická vaňa s odsávaním


Nádrže sedimentačné, akumulačné, retenčné, plastový program.

Bazény: Bazény sú vhodné k rodinným domom, chatám, hotelom, k ozdobe záhrad, parkov a sú určené pre oddych, rekreáciu a športové vyžitie. Bazény firmy BB AQEX sú celoplastové, zvárané, trvale hĺbkovo prefarbené na bledomodrá so stabilizáciou proti UV žiareniu. Hrúbka materiálu 6 - 10 mm zaručuje vysokú životnosť a odolnosť proti prerazeniu. Bazény sú vyrábané v typových radoch podľa hĺbky 90/120/I50 mm, podľa tvaru okrúhle, oválne a atypický tvar (podľa požiadavky zákazníka) a podľa osadenia

VZT plastové potrubia:
PLASTOVÉ POTRUBIA Vzduchotechnické PP - Použitie plastových potrubí vzduchotechnických PP Plastové potrubia vzduchotechnické svojim materiálovým prevedením sú predurčené do priemyselných prevádzok s produkciou agresívnych plynov a pár, ktorých charakter neumožňuje použitie potrubia z oceľových materiálov.

MERNÉ OBJEKTY - Prepad - Použitie Merný objekt s trojuholníkovým prepadom sa používa na meranie prietoku odpadových vôd a odber vzoriek z malých čistí odpadových vôd. Je vyrobený z polypropylénových konštrukčných dosiek, prekrytý oceľovým pozinkovaným pororoštom a čiernym plastovým krytom odolným voči UV žiareniu.

Vodomerné šachty
Vodomerné šachty plastová valcová
Vodomerné šachty plastová valcová z plastových skruží
Vodomerné šachta plastová hranatá s veľkým poklopom
Vodomerné šachta plastová hranatá s malým poklopom

Čerpacie stanice
Čerpacie stanice pre čerpanie splaškových vôd, vôd priemyselných, dažďových alebo drenážnych vôd, sú vyrábané ako kompaktný technologický uzol, ktorý spĺňa požadované technické parametre zadané zákazníkom. Čerpacie stanice sa vyrábajú na mieru podľa charakteru čerpaného média a požadovaných parametrov zariadenia (čerpané množstvo, dopravná výška), miesta nasadenia čerpacej stanice a stupňa dôležitosti čerpacej stanice.

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (24)

Publikováné články (1)

Publikované aktuality (1)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu