A.M. spol. s r.o.

Sladovnická 167, 463 11 Liberec    Zobraziť na mape

telefón:+420 482 750 037

IČO: 47306807
DIČ: CZ47306807
IČ DPH: CZ47306807

Popis firmy

Česká spoločnosť A.M. spol. s r.o. so sídlom v Liberci sa od roku 1991 zaoberá technologickým poradenstvom, projektovaním a predajom prídavných strojov a zariadení pre plastikárske prevádzky zaoberajúce sa spracovaním plastov predovšetkým v odboroch vstrekovanie, vyfukovanie, vytláčanie, spracovanie PET a spracovanie druhotných plastových odpadov.

Zázemie spoločnosti zahŕňajú administratívne a skladovacie priestory a novo vybudované technologické a školiace stredisko.


Spoločnosť A.M. je pre ČR výhradným distribútorom strojov a zariadení:

Maguire  

Celosvetovo najvýznamnejší americký výrobca gravimetrických zmiešavacích strojov a výrobca patentovaných vákuových sušiacich strojov ULTRA s úplne unikátnou technológiou sušenia, špecialista na farbenie a dávkovanie tekutých farieb a práškov, riadenie vytlačovacích liniek, odsávanie z oktabíny, mletia tzv. koláčov, infračervené kryštalizéry.

   
SHINI Jeden z najväčších výrobcov cenovo dostupných a zároveň kvalitných periférnych zariadení pre spracovateľov plastov. Vyrába zariadenia pre sušenie materiálu, dopravu materiálu, farbenie a zmiešavanie, temperovanie a chladenie, mletie a drvenie, manipulátory a roboty.
   
Syncro 

Talianska spoločnosť vzniknutá prepojením firiem:
SYNCRO zaoberajúca sa konštrukciou zariadení na dávkovanie, meranie hrúbky a systémov riadenia profilov určených pre vytlačovacie zariadenie.
PLANTECH.CST špecializujúca sa na manipuláciu s práškami, granulami a tekutinami.
PLASMAC výrobca recyklačných liniek.

   
MB Výrobca pásových dopravníkov a separátorov, automatizačné prostriedky.
   
Lorandisilos Výrobca nerezových síl.

 

Dodávané zariadenia je možné ďalej upraviť podľa špecifických potrieb zákazníka a doplniť vlastným príslušenstvom firmy A.M. tak, aby ešte lepšie vyhovovali špecifickým podmienkam konkrétnych projektov.

Sortiment/ Služby

1. Sušenie materiálu

Dodáva prakticky všetky typy sušiacich zariadení pre plasty. Pre odstránenie povrchovej vlhkosti teplovzdušné sušiace silá, pre sušenie navĺhavých materiálov kompaktné, flexibilné a batériové sušičky s rotorovým odvlhčovačom vzduchu, membránové a tlakovzdušné sušičky na tlakový vysušený a nevysušený vzduch a patentované energeticky úsporné vákuové sušičky s extrémnou rýchlosťou sušenia. Sortiment dopĺňa zariadenie pre on-line meranie vlhkosti materiálu a súprava pre meranie rosného bodu ako dodatočná výbava ľubovoľnej existujúcej sušičky.


2. Doprava materiálu

Ponúka zariadenie pre podtlakovú, pretlakovú aj mechanickú dopravu materiálu. Sacie jednotky Venturi s malým prepravným výkonom, integrované sacie jednotky so vstavaným vákuovým motorom, separátne sacie jednotky s oddeleným zdrojom podtlaku pre jedno alebo viac odberných miest s vysokým prepravným výkonom a centrálne systémy pre podtlakovú dopravu materiálu. V ponuke sú aj zariadenia pre pretlakovú dopravu v riedkej fáze vrátane zariadení pre plnenie síl a špirálové alebo závitovkové dopravníky.


3. Zmiešavanie materiálu

Sortiment pre dávkovanie a zmiešavanie materiálov. Volumetrické farbiace a šnekové dávkovacie jednotky pre drť a plnenie extrúderov materiálom a jednotky na dávkovanie kvapalín. Veľmi široká škála gravimetrických farbiacich a dávkovacích jednotiek pracujúcich na princípe merania úbytku na váhe pre všetky typy materiálov vrátane práškových, pastovitých a krehkých a viackomponentové dávkovacie stanice.
Ponúkame celosvetovo najpredávanejšie gravimetrické zmiešavacie stroje pracujúce po dávkach s možnosťou pridávania práškov a kvapalín. Sortiment zahŕňajú tiež veľkoobjemové vertikálne mixéry.


4. Mletie a drvenie

Dodávame mlyny určené na spätné spracovanie drviny pri stroji, pomalobežné nožové mlyny pre bežné materiály a bezsieťové mlyny pre veľmi tvrdé a krehké materiály a materiály plnené. Centrálne nožové mlyny pre hromadné mletie alebo mletie objemných dielov, drviče pre zmenšenie veľkosti robustných dielov a špeciálne dvojstupňové mlyny na drvenie odstrekov a výtlačkov.


5. Chladenie a temperácia

Ponúkame vodné tlakové temperačné prístroje, prístroje olejové a kombinované pre rôzne teplotné použitie a združené prístroje s integrovanou chladiacou jednotkou, ďalej samostatné chladiace jednotky so vzduchom alebo vodou chladeným kondenzátorom. Pre riadenie prietoku modulárne plavákové a digitálne regulátory a pre riadenie teploty viacpásmové regulátory horúcich vtokov.


6. Robotizácia

V oblasti automatizácie výroby ponúkame jednoduché výkyvné roboty pre štandardné a vertikálne malé veľkosti vstrekovacích strojov a širokú škálu trojosých robotov s jedným alebo troma servopohonmi pre jednoduché i veľmi zložité aplikácie.


7. Manipulácia s výrobkami

Dodávame rôzne typy pásových dopravníkov a doplnkových zariadení pre manipuláciu s hotovými výrobkami. Priame, lomené a dvakrát lomené dopravníky, niektoré typy s možnosťou vstavaných separátorov oddeľovanie vtokov a výrobkov, samostatné výkonné separátory, dopravníky pre roboty s ochrannými klietkami a elevátory pre PET preformy.
Ponuku dopĺňajú rôzne typy zariadení pre plnenie transportných obalov.


8. Skladovanie materiálu

Dodávame vnútorné flexibilné textilné silá a skladané modulárne nerezové silá pre všetky typy materiálu, vonkajšie monolitické hliníkové alebo antikorové silá a montované skladovacie silá s montážou "na mieste". V ponuke sú tiež vyprázdňovacie oktabíny a vyprázdňovacie zariadenia big-bagov.


9. Separátory kovov a prachu, dúchadlá a ostatné zariadenia

Ostatný sortiment zahŕňa separátory kovov na vstupe do stroja pre ochranu pred jeho poškodením alebo na montáž na pásový dopravník pred vstupom do mlynu, separátory prachu ako súčasť centrálnych nožových mlynov, malé separátory pre odlúčenie prachu pred vstupom do stroja a centrálne výkonné separátory. Existujúce alebo nové vytláčacie linky môžeme vybaviť mnohými zariadeniami, ktoré zabezpečujú výrobu kvalitného produktu ako sú fólie, dosky, profily, rúrky a káble.
Sortiment zahŕňa vážiacie násypky s meraním úbytku na váhe, meranie rýchlosti odťahu, vyfukovacie vzduchové krúžky, meracie systémy pre meranie hrúbky výrobku, meracie systémy pre kontrolu chýb výrobku, odťahové zariadenia a pod.
Ponúkame tiež široký sortiment jednostupňových a dvojstupňových dúchadiel pre všeobecné použitie.

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (27)

 1. 1. Produkty od A po Z > Dopravníky, dopravné systémy
 2. 2. Produkty od A po Z > Drviče plastov, drvičky plastov, mlyny
 3. 3. Produkty od A po Z > Periférne zariadenia, periférie
 4. 4. Produkty od A po Z > Poradenstvo pre plastovú a gumárenskú výrobu
 5. 5. Produkty od A po Z > Separátory kovových častí
 6. 6. Produkty od A po Z > Servis a opravy strojov
 7. 7. Produkty od A po Z > Sušičky, sušiarne granulátu
 8. 8. Produkty od A po Z > Zariadenia na dávkovanie aditív, far. koncentrátov
 9. 9. Produkty od A po Z > Dopravníky pre surovinu, nasávače granulátu
 10. 10. Produkty od A po Z > Miešanie, homogenizátory
 11. 11. Produkty od A po Z > Dávkovače – gravimetrické a volumetrické
 12. 12. Produkty od A po Z > Doprava granulátov, drte a sypkých materiálov
 13. 13. Produkty od A po Z > Automatizácia výroby
 14. 14. Produkty od A po Z > Školenia obsluhy a údržby strojov
 15. 15. Produkty od A po Z > Priemyselná automatizácia
 16. 16. Produkty od A po Z > Údržba strojov a zariadení
 17. 17. Produkty od A po Z > Chladiace jednotky, zariadenia a stroje
 18. 18. Produkty od A po Z > Temperácia a chladenie
 19. 19. Produkty od A po Z > Magnety, magnetické separátory
 20. 20. Produkty od A po Z > Priemyselné roboty, manipulátory
 21. 21. Produkty od A po Z > Separátory vtokov
 22. 22. Služby > Poradenstvo
 23. 23. Služby > Výskum, vývoj, testovanie
 24. 24. Služby > Vzdelávanie, školenia, semináre
 25. 25. Stroje, zariadenia > Periférne a pomocné zariadenia
 26. 26. Stroje, zariadenia > Servis, údržba, náhradné diely
 27. 27. Stroje, zariadenia > Priemyselná automatizácia, technolog. riešenia

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu