ZOMAplast s.r.o.

Nábř. Dr. E. Beneše 24, 750 62 Přerov    Zobraziť na mape

telefón:+420 725 528 320

IČO: 47153385
DIČ: CZ47153385
IČ DPH: 47153385

Popis firmy

Výroba plastových zásobných nádrží o objeme až 150m3, moriacich vaní, práčok plynu a všetkého zariadenia pre chemický, farmaceutický, potravinársky priemysel a energetiku. Ponúkame nielen výrobu ale aj projekčnú činnosť od návrhu až po ukončenie realizácie. Výroba nádrží unikátnou technológiou špirálového vinutia.

Certifikáty

ISO 3834

Sortiment/ Služby

 • Nádrže - Zásobné a procesné nádrže - vyrobené z termoplastov sú určené prevažne pre roztoky agresívnych chemických kvapalín, odpadovej vody, kvapalné hnojivá aj pitnú vodu. Plastové nádrže sú bezúdržbového prevedenia. Ich výhodou sú teda takmer nulové náklady na údržbu pri vysokej životnosti zariadenia. 
 • Reaktory - Nádoby exponované väčšinou za zvýšenej teploty, tlaku, často vákua, vybavené systémom miešania, vykurovacími alebo chladiacimi registrami, systémom rozprašovania kvapaliny či jej aerácie.
 • Absorbéry - Pre čistenie odplynov navrhujeme a vyrábame systémy absorpčné alebo mokré elektrofiltre,  pre pevné úlety dodávame systémy mokrého odprášenia.
 • Odlučovače kvapiek - V priemysle veľmi dôležité je odlúčenie kvapalnej fázy z ťažných alebo výfukových plynov. Zamedzí sa tým predovšetkým korózii, zmizne para v odťahu, z komínov pri nízkom rosnom bode prestane "pršať".
 • Moriace vane je zjednodušený názov pre nádoby, v ktorých sú morené, fosfatizované , vápnenené, eloxované či inak povrchovo upravované kovové povrchy ponorom alebo ostrekom.
 • Výstelky z plastov - Voľné aj lepené
 • Miešadlá - Vývojom a výrobou plastových miešadiel pre ťažké korózne prostredie a z hľadiska vlastností materiálu pre často extrémne teplotné zaťaženie sa ZOMAplast zaoberá viac ako 20 rokov.


PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

 • Chemické hospodárstvo - Návrh a projekt stáčanie, skladovanie a dávkovanie chemikálií.
 • Rozpúšťanie a riedenie - Rozpúšťanie lúhov, flokulantov, koagulantov, riedenie kyselín, Dávkovacie jednotky, Riediace jednotky
 • Zmiešavacie systémy - Projekt a kompletizácia miešacích systémov s miešadlami, miešacími slimáky, statickými zmiešavači, miešacími injektory a miešacími vertikálnymi čerpadlami. 
 • Zachytávanie a vypierka odplynov- Pre čistenie odsírenie navrhujeme a vyrábame systémy absorpčné  alebo mokré elektrofiltre, pre pevné úlety systémy mokrého odprášenia.
 • Chemické povrchové úpravy- Povrchové úpravy kovových polotovarov i finálizácií predstavujú súbor zariadení ručne alebo automaticky obsluhovaných v moriacich či zinkovacích linkách.   
  • Fosfatizácia
  • Boraxovanie  
  • Vápnenie   
  • Eloxovanie   
  • Tavidlovanie s nasledujúcim žiarovým zinkovaním

ZOMAplast dodáva ako celé  linky, tak komponenty, hlavne mokré časti.

 • Neutralizačné stanice - Projektujeme vápenné, lúhové a kys neutralizácie pre chemické podniky, moriarne  železiarní a galvanovní.
 • Poloprevádzky, výskumné  pracoviská - V poslednom období vyrába ZOMAplast kompletné zariadenia  štvrťprevádzok, poloprevádzok a  ďalších experimentálnych pracovísk. 

Možnosti zostáv:

  • Nádoby s miešadlami, ohrevom alebo chladením
  • Prevedenie nádob tlakové i beztlakové, aj pre teploty nad 150 ° C
  • Dávkovacie a riediaci jednotky
  • Poloprevádzkovej aj laboratórne digestory
  • Laboratórne práčky plynu
  • Neutralizátory odpadových roztokov

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (16)

Publikováné články (3)

Publikované aktuality (1)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu