Plast Sofia

  • 05.03.2014 - 07.03.2014 | Sofia | Bulharsko
Plast Sofia
Medzinárodná výstava plastov a kaučuku