Obmedzenie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Dňa 12.6.2019 vyšla v Úradnom vestníku Európskej únie Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o obmedzení vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.

Směrnice se vztahuje na plastové výrobky na jedno použití uvedené v příloze této směrnice, na výrobky z oxo-rozložitelných plastů a na lovná zařízení obsahující plasty. Podle článku 17 této směrnice členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 3. července 2021 (podrobnější informace týkající se provedení ve vnitrostátním právu viz článek 17).

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník