O podujatie ENGEL Lightweight Future Day 2019 bol veľký záujem

O podujatie ENGEL Lightweight Future Day 2019 bol veľký záujem

Ľahké konštrukcie sú dôležitou súčasnou a budúcou témou, ktorá presahuje používanie uhlíkových vlákien. Spoločnosť ENGEL AUSTRIA v máji prilákala na podujatie Lightweight Future Day 2019 špecialistov z najrôznejších sektorov, aby diskutovali o vývojoch a trendoch. Pozvanie do Schwertbergu v Hornom Rakúsku prijalo viac ako 130 účastníkov. Podujatie bolo zamerané na informatívne prednášky, výmenu poznatkov a vízie do budúcnosti.

Vysoko uznávaní experti, nové výzvy, zmysluplné argumenty a živá diskusia – podujatie Lightweight Future Day malo rovnako široký záber ako mnohé aplikačné témy pre ľahké konštrukcie. Ľahká konštrukcia je hlavnou témou budúcnosti. Veľký záujem o podujatie tento trend jasne potvrdil. Účastníci pochádzali z rôznych sektorov – od automobilového priemyslu a dodávateľov pre automobilový priemysel, letectvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo, až po vzdelávacie a výskumné ústavy.

MASTEX 

Dôraz bol kladený na zavedené technológie a riešenia do budúcnosti.

 


Ľahkú konštrukciu tvoria integrované funkcie a materiálové zmesi

Účastníci stretnutia Lightweight Future Day sa zhodli na tom, že ľahká konštrukcia je hlavným nástrojom na zvládnutie výziev budúcnosti, napríklad na dosiahnutie zníženia emisií oxidu uhličitého. Toto musel Dr. Umut Çakmak, výkonný riaditeľ spoločnosti Plastics Innovation GmbH a vedec v Inštitúte pre inžinierstvo výroby polymérov na Univerzite Johannesa Keplera v Linzi, povedať: „Ak premýšľame z hľadiska účinnosti a uhlíkovej stopy komponentov už od začiatku, nemá to len vplyv na vlastnosti materiálov, ale aj na dopyt po energii. Preto je v tejto súvislosti mimoriadne vzrušujúci zvyšujúci sa význam termoplastických konštrukčných prvkov a ich potenciál na efektívnu sériovú výrobu pomocou integrácie funkcií. Okrem toho, trend v oblasti inžinierstva výrobkov smeruje k hybridizácii a konštrukcii komponentov špecifických pre záťaž. Materiály sa používajú tam, kde môžu najlepšie realizovať svoje potenciálne silné stránky.“

MASTEX 

Dr. Umut Çakmak, výkonný riaditeľ spoločnosti Plastics Innovation GmbH.

 


Počas celodenného podujatia bola venovaná osobitná pozornosť kompozitným ľahkým konštrukciám na báze termoplastov. Premium Aerotec, dodávateľ pre letecký priemysel tiež posilňuje svoje zameranie na spracovanie termoplastov. Vyplýva to z prednášky prednášajúceho Dr. Christopha Stehnckena, vedúceho oddelenia R&T Composites v spoločnosti Premium Aerotec. „Pokiaľ ide o vláknité kompozity, nejaký čas sme pracovali s termosetmi. Používame ich napríklad pre komponenty pre Airbus A350. V súčasnosti je mnoho našich výskumných aktivít zameraných na používanie termoplastov v kompozitoch.“ Okrem ich nižšej hmotnosti je rozhodujúcim faktorom ich cena. Napríklad, ak je hliník nahradený termoplastickými komponentmi, ako ukazujú počiatočné štúdie, počet kusov použitých na zadný tlakový priedel pre Airbus A320 môže byť znížený z 149 na 40. Samozrejme to drasticky znižuje čas montáže a tým aj náklady. „Iste, stále ostáva otvorené, či termoplasty skutočne zohrajú významnú úlohu pri sériovej výrobe lietadiel, ale podľa môjho názoru tento všeobecný trend smeruje aj týmto smerom, dokonca aj pre primárne stavby,“ pokračoval Stehncken.

MASTEX 

Dr. Christoph Stehncken zo spoločnosti Premium Aerotec, ktorý hovoril o vývoji termoplastického komponentu.

 


Funkčná integrácia je hlavnou témou, ktorá vysvetľuje nárast dopytu po technológiách na báze termoplastov. „V spoločnosti KTM-Technologies sa naše výskumné úsilie v súčasnosti zameriava na funkcionalizáciu a hybridizáciu, pretože samotné zameranie už nie je len na kompozity, ale na ich kombináciu s inými materiálmi,“ vysvetľuje Maja Labentz, MSc, manažérka predaja a účtov v spoločnosti KTM-Technologies. „Napríklad jedna z prednášok sa zaoberala vstrekovaním. Robíme to nielen na báze termoplastov, ale aj pomocou termosetových/termoplastických kombinácií. Tu si všimnete, že každý naberá podobný smer.“

MASTEX 

Maja Labentz, MSc je manažérka predaja a účtov v spoločnosti KTM-Technologies

 


Optimalizácia procesov a uzatváranie materiálových cyklov

Ďalšou výhodou kompletných riešení na báze termoplastov v kompozitných ľahkých konštrukciách je to, že podporujú vytvorenie obehového hospodárstva. Zatiaľ čo vláknité kompozity na báze termosetu sú veľmi obmedzené, pokiaľ ide o recykláciu, kompozity vyrobené z termoplastov sa ľahko recyklujú a prispievajú k zachovaniu obehu materiálov. Návrh na recykláciu berie do úvahy neskorší proces recyklácie už v štádiu návrhu výrobku. Proces ENGEL organomelt významne prispieva k trvalo udržateľným, efektívnym procesom v celom hodnotovom reťazci a ponúka úspešné aplikácie. „Vzhľadom na to, že stroje s procesom ENGEL organomelt začali svoje prvé výrobné aplikácie, neustále sa zvyšoval dopyt automobilového a leteckého priemyslu,“ vysvetľuje Dr. Norbert Müller, vedúci technologického centra ENGEL pre ľahké kompozity, ktorý účastníkov sprevádzal programom Lightweight Future Day. „Zároveň výskum pokračuje na niekoľkých úrovniach s cieľom nájsť lepšie spôsoby vývoja potenciálu nových materiálov a procesov.“

MASTEX 

Dr. Norbert Müller, vedúci technologického centra spoločnosti ENGEL pre ľahké kompozity, pripravil a hostil rôznorodý program prednášok renomovaných odborníkov z rôznych priemyselných odvetví.

 


Proces ENGEL organomelt vytvára a funkcionalizuje polotovary z termoplastických vlákien, ako sú organické plechy a UD profily. Komponenty, ako sú výstužné rebrá alebo montážne prvky, môžu byť priamo vstrekované po tvarovaní termoplastom z materiálovej skupiny matricového materiálu. Týmto sa dosiahne vysoko integrovaný a plne automatizovaný výrobný proces. Zároveň proces zjednodušuje recykláciu komponentov na konci ich životnosti. Napríklad organické plechy sa používajú v sériovej výrobe na čelné časti, brzdové pedále, dverové moduly atď.

Vplyv synergických účinkov

Na podujatí Lightweight Future Day sa nezaoberali len zavedenými aplikáciami, ale aj vizionárskym výhľadom do budúcnosti. Nemecké centrum pre letectvo a kozmonautiku upútalo všeobecnú pozornosť, keď oznámilo prototyp mobilného výrobného robota na umiestňovanie vlákien. Samohybný robot na umiestňovanie vlákien, založený na princípe robotickej kosačky, prináša potenciál na veľkoplošné vláknité kompozitné povrchy, ako sú plachty a stavebné konštrukcie, alebo dokonca v automobilovom priemysle na výrobu niekoľkých rôznych komponentov v jednom pracovnom kroku.

Je to práve zmes aplikovaných technológií, budúcich vízií a pohľadov na rôzne odvetvia priemyslu, vďaka ktorým bolo stretnutie Lightweight Future Day úspešným podujatím. „Čo si so sebou beriem domov, je kombinácia všetkého,“ uviedla pani Labentz. „V dnešnom svete už nie je možné myslieť v rámci jedného sektora. Je potrebné zahrnúť niekoľko rôznych sektorov. Prvé prednášky tohto dňa to ukázali veľmi jasne a to je presne to, čo pozorujeme vo vývoji. Inžinieri chcú získať to najlepšie z kombinácie a dokonca sa snažia získať niečo navyše. Toto podujatie nám poskytuje vynikajúci prehľad o tom, na čom ostatné spoločnosti pracujú a či držíme krok s dobou. Stretávame sa so známymi a novými tvárami, a získavame prehľad o nových oblastiach. Myslím, že pohľad za horizont je vždy užitočný. V konečnom dôsledku z toho ťaží zákazník alebo projekt. Preto si myslím, že takéto podujatia sú dôležité.“ Všeobecným obsahom podujatia bolo, že priemyselné odvetvie sa od seba mohlo veľa naučiť o ľahkých konštrukciách a že v budúcnosti budú rozhrania medzi spoločnosťami zohrávať čoraz väčšiu úlohu. Zatiaľ čo synergické efekty neboli v minulosti plne využívané, rôzne sektory si začínajú častejšie vymieňať skúsenosti a poznatky. Toto úzke spojenie medzi dodávateľmi materiálov, výrobcami zariadení, výrobcami foriem, vývojovými oddeleniami, servismi a poskytovateľmi služieb je tým, čo podujatie Lightweight Future Day v spoločnosti ENGEL odhalilo a ukázalo záväzok všetkých účastníkov nájsť do budúcnosti spoločné riešenia.

  • autor:
  • MASTEX, spol. s r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov