Nový zákon o ochrane osobných údajov

 • 16.12.2013

Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás pozýva na seminár "Nový Zákon o ochrane osobných údajov účinný od 1.7.2013", ktorý sa bude konať v Žiline dňa 18. decembra 2013.

 Cieľ seminára:

Oboznámiť účastníkov o zmenách obsiahnutých v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ruší pôvodný zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina:   Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov.

 Termín konania:

 18. decembra   2013,    9.00 – 13.00 hod.

 Miesto konania:

Žilinská  regionálna komora SOPK,

Halákova 31, Žilina

 Program:

 1. Pramene práva v oblasti ochrany osobných údajov
 2. Nový právny rámec ochrany osobných údajov – reforma európskych pravidiel ochrany osobných údajov prezentovaná návrhom Nariadenia Európskej komisie z 25. januára 2012
 3. Ochrana osobných údajov – cieľ, predmet a pôsobnosť právnej úpravy, vymedzenie pojmov
 4. Vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ – nové zákonné požiadavky
  na zmluvu a jej podmienky
 5. Zásady spracúvania osobných údajov – základné povinnosti prevádzkovateľa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov
 6. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov – bezpečnostná politika, bezpečnostný projekt, bezpečnostné smernice
 7. Dohľad nad ochranou osobných údajov, zodpovedná osoba – poverenie zodpovednej osoby na výkon dohľadu, vyškolenie, konkrétne povinnosti a rozsah zodpovednosti
 8. Ochrana práv dotknutých osôb – práva dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľa spojené s uplatnením práva dotknutou osobou
 9. Prenos osobných údajov cez hranice
 10. Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
 11. Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov, sankcie za porušenie zákona

            Diskusia

 Lektor:  

 

Ing. Václav Števko – špecialista na danú problematiku

 Účastnícky poplatok:

Členovia SOPK             -    15 EUR bez DPH

Ostatní                           -   30  EUR bez DPH

Úhrada na č. účtu  TRK SOPK : 2624270075/1100 Tatra banka, a.s. pobočka Trenčín

VS: 18122013, IČO: 30842654,  DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK 2020815236

 Organizačný garant:

Viera Piknová, e-mail: sopkrktn@sopk.sk, tel: 032 / 6523834, fax: 032 / 6521023

 

 • autor:
 • Trenčianska regionálna komora SOPK
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora

  Slovenská obchodná a priemyselná komora

  SOPK - nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej európskej a globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia.

Súbory na stiahnutie

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník