• Úvod
  • Odborné články
  • Nová rozšírená funkcia pre riadiacu jednotku FLEXflow: Od simulačnej analýzy po vylisovaný diel

Nová rozšírená funkcia pre riadiacu jednotku FLEXflow: Od simulačnej analýzy po vylisovaný diel

Nová rozšírená funkcia pre riadiacu jednotku FLEXflow: Od simulačnej analýzy po vylisovaný diel

HRSflow s hrdosťou predstavuje novo implementovaný softvér pre riadiacu jednotku FLEXflow. Regulátor, ktorý je vybavený aktualizovanými funkciami, umožňuje používateľom konvertovať dáta z akejkoľvek simulácie plnenia vykonanej firmou HRSflow na dáta, ktoré môžu byť automaticky nastavené v riadiacej jednotke a tiež vo vstrekovacom stroji.

Obsluha tak získa ideálne nastavenia, ktoré dokonale zodpovedajú simulačnému softvéru, čím sa minimalizujú časy nastavenia počas skúšky formy. Výsledok je skutočný prínos z hľadiska nákladov, času a kvalitatívnych vlastností dielov.

Nová aplikácia bola vyvinutá tak, aby umožňovala priame nahrávanie parametrov zo simulačného softvéru do riadiacej jednotky prostredníctvom jednoduchej pamäťovej karty. Všetky sekvenčné údaje o otváraní a zatváraní počas fázy vstrekovania sú rýchlo k dispozícii, aby sa obsluhe poskytli všetky potrebné nastavenia. Softvér deteguje a automaticky nastavuje celkový počet a názvy dýz, vrátane otváracích a zatváracích typov a hodnôt spúšťacích signálov, otváracích/zatváracích profilov a v prípade potreby, varovných alarmov zistených počas importu.

Riadiaca jednotka FLEXflow preukázateľne poskytuje precíznosť, kontrolu a spoľahlivosť, a s novým softvérom zaisťuje výkon bez kompromisov: maximálna spoľahlivosť procesu, optimalizácia času nastavovania strojov a foriem, zjednodušenie práce obsluhy, žiadne zbytočné plytvanie plastom, 100 % prispôsobenie požiadavkám zákazníka a výhody FLEXflow, ktoré sú okamžite rozpoznané.

 

HRSFLOW 
príklad nového profilu kolíka 


Táto nová verzia môže byť implementovaná vo všetkých existujúcich riadiacich jednotkách FLEXflow, ktoré v súčasnosti používajú poslednú verziu hardvéru vydanú v roku 2017 bez akéhokoľvek technického úsilia zo strany zákazníka. Aktualizácia sa dá ľahko vykonať aj na diaľku. Každý, už existujúci uložený predpis parametrov bude automaticky preložený do nového profilu a bez akýchkoľvek úprav bude úplne kompatibilný s predchádzajúcim profilom.

  • autor:
  • HRSflow
  • HRSflow

    HRSflow

    HRSflow, divízia horúcich vtokov spoločnosti INglass Spa, navrhuje a vyrába systémy horúcich vtokov pre vstrekovanie plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať