• Úvod
  • Odborné články
  • Na veľtrhu K 2019 môžete objaviť portfólio služieb spoločnosti DESMA v úplne novej koncepcii

Na veľtrhu K 2019 môžete objaviť portfólio služieb spoločnosti DESMA v úplne novej koncepcii

Na veľtrhu K 2019 môžete objaviť portfólio služieb spoločnosti DESMA v úplne novej koncepcii

Spoločnosť DESMA bola jednou z prvých inžinierskych spoločností, ktorá vyvinula konkrétne riešenia v oblasti zosieťovanej výroby – priemysel 4.0. Medzičasom množstvo megatrendov podporilo ich význam. Demografické zmeny, rastúca digitalizácia, rastúci dopyt po surovinách a v neposlednom rade zrýchľujúce sa klimatické zmeny predstavujú výzvy, ktoré možno zvládnuť vhodnými produktmi.

Spoločnosť DESMA sa už etablovala ako poskytovateľ v oblasti výroby strojových zariadení, ktoré možno integrovať do procesov jej obchodných partnerov. S týmto cieľom spustila spoločnosť DESMA iniciatívu #desmatters.

Spoločnosť DESMA bude v Düsseldorfe naživo predvádzať prevádzku na štyroch strojoch s cieľom preukázať, ako nové riešenia v oblasti automatizácie, spätnej dohľadateľnosti a energetickej účinnosti zjednodušia výrobu elastomérových dielcov. Doplnkové služby majú osobitnú dôležitosť.

V stánku, na ploche 400 m2, bude vytvorené miesto na živé predstavenie štyroch strojových aplikácií v podmienkach výroby. Okrem toho tento rok vystúpia Fridingenčania s niečim výnimočným – návštevníci sa už teraz môžu tešiť!

Vedieť, odkiaľ to pochádza – spätná dohľadateľnosť

Priemysel 4.0 a s ním spojená požiadavka na spätnú dohľadateľnosť výrobných údajov predstavujú vrchol v agende všetkých výrobcov elastomérových komponentov. Na veľtrhu K bude spoločnosť DESMA vystavovať D 968.250 ZO BENCHMARK 750 S3FlexCell.

DESMA 
  


Integrácia dát o zmesi, pomocou čítačky čiarového kódu a identifikácia formy a systémov studených kanálov použitím úplne integrovaného QR skenera, spoločne s kompletnými dátami miešania zmesi, sú dokumentované počas celého procesu vstrekovania. Vôbec prvý raz umožňuje pokroková laserová označovacia technológia spoľahlivé označovanie, dokonca aj čiernych gumených výrobkov, aby sa zabezpečila spätná dohľadateľnosť jednotlivých výrobkov. Uľahčuje to výmenu gravírovaní integrovaných vo forme, pretože sú zahrnuté len v jednej operácii.

Prostredníctvom výrobkov SmartTrace je možné zistiť jednotlivú dutinu formy – dokonca aj po rokoch.

Roboty preberajú kontrolu – automatizácia s FlexCell

Čoraz väčším problémom je nájsť kvalifikovaný obslužný personál, takže sa oplatí investovať do jeho odbornej prípravy, ale investovať sa oplatí aj do automatizačných technológií. Každý závod vybavený systémom FlexCell so 6-osovým robotom sa môže rýchlo preorientovať vďaka rýchlej výmene formy a integrovanému systému vzduchového vankúša. Riešenia PartnerFlexCell sú takisto inštalované na vysokotlakovej vstrekovacej jednotke D 969.100 Z (S3)FIFO C. Spolupracujúci robotický systém má novú koncepciu v zhode s komformitou CE a trojrozmernou ochranou skenera. Táto umožňuje bezpečnú spoluprácu robotov, strojov a ľudí – bez mechanických bezpečnostných krytov.

DESMA 
  


Zameranie na klímu – účinnosť energií a zdrojov

Ponuka spoločnosti DESMA zahŕňa veľký počet výrobkov, ktoré umožňujú chrániť zdroje: Spoločnosť premiérovo predstaví novú generáciu 2-okruhových riadiacich jednotiek teploty EcoSilence+ so servo ovládaním. Vďaka aktívnej regulácii prietoku sa vyznačujú rýchlou a presnou odozvou a dosahujú úplne novú kvalitu regulácie – s ďalším významným znížením spotreby energie.

Systém EnergyControl+ s energeticky optimalizovanou fázou vyhrievania stroja zabezpečuje ďalšie úspory. Integrované riadenie nakladania dosahuje výrazné zníženie prúdových špičiek, čo významne znižuje náklady na elektrickú energiu. Okrem toho je rozdelená a optimalizovaná celková spotreba energie jednotlivých komponentov, vrátane spotreby stlačeného vzduchu. Celá koncepcia studených kanálov a ZeroWaste spoločnosti DESMA sa takisto komplexne predstavia v živých ukážkach.

Vývoj výrobkov spoločne so zákazníkmi – komplexné servisné riešenia

Spoločnosť DESMA si už dávno uvedomila, že strojárska výroba nevyhnutne musí zahŕňať aj ponuku služieb zákazníkom, ktorá im umožní vyrábať tak, ako chcú oni, a ak je to možné, tak bez vynaloženia dodatočného úsilia.

Začína sa to plánovaním – spoločnosť DESMA ponúka komplexné konzultačné a simulačné programy, ktoré umožňujú výber optimálneho strojového zariadenia a konštrukciu nástrojov už v ranom štádiu.

Samozrejme, zákaznícke výrobné systémy by mali byť neustále dostupné; zabezpečí to ServiceCommitmentPackage. Údržba sa definuje preventívne, aby sa vypracovala stratégia náhradných dielcov a predišlo sa výpadkom strojového zariadenia. Prostredníctvom špeciálnych dohôd, ako napríklad reakčných časov servisných technikov, uprednostňovaného servisu na diaľku využitím horúcej linky alebo dokonca pravidelne sa opakujúcich intrevalových prác, možno zadefinovať individuálne požiadavky na zabezpečenie maximálnej dostupnosti zariadení.

DESMA 
  


Tieto a mnohé iné ponuky, napríklad na správu hydraulického oleja, sú realizované prostredníctvom SmartConnect 4.U, koncepcie spoločnosti DESMA na zosieťovanie strojových zariadení, ktorá bola predstavená pred tromi rokmi.

Spoločnosť DESMA sa teší na vás na veľtrhu K 2019 od 16. do 23. októbra v hale 16, v stánku F56.

  • autor:
  • Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH
  • DESMA Slovakia, s.r.o.

    DESMA Slovakia, s.r.o.

    DESMA ponúka vstrekovacie stroje pre vstrekovanie technickej gumy a silikónových dielov, periférie, formy a automatizačné systémy, studené vtoky, servis.Mohlo by vás tiež zaujímať