Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

  • 11.09.2019

Prehľad noviniek - september 2019.

Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• December 2018
• Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 30.09.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR, existujúce min. 36 mesiacov ku dnu predloženia žiadosti

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-50%)
• Stredný podnik (35-40%)
• Velký podnik (25-35%)
• Grant max. 3 mil. EUR


Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• December 2018
• Uzavretie 5. Hodnotiaceho kola – 31.10.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Právnické osoby (výrobné podniky) oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý a stredný podnik (50%)
• Velký podnik (45%)
• Grant max. 2 mil. EUR


Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 31. 10. 2016
Uzavretie 8. Hodnotiaceho kola – 30.10.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Velký podnik (25-35%)
• Grant max. 12,5 mil. EUR


Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 31. 10. 2016
Uzavretie 8. Hodnotiaceho kola – 15.10.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Velký podnik (25-35%)
• Grant max. 12,5 mil. EUR


Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 29.03. 2019
• Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 31.10.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti tepla

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• max 85% / Grant max. 6 mil. EUR

  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.
 

Najnovšie inzeráty