• Úvod
  • Odborné články
  • Miroslav Kollár: Chceme byť našim zákazníkom partnerom v projekte, nie len dodávateľom

Miroslav Kollár: Chceme byť našim zákazníkom partnerom v projekte, nie len dodávateľom

Miroslav Kollár: Chceme byť našim zákazníkom partnerom v projekte, nie len dodávateľom

SimulPlast, s.r.o. je technicko-poradenská spoločnosť pre výrobcov, vývojárov, konštruktérov a užívateľov plastových dielov vyrábaných technológiou vstrekovania. Je výhradným predajcom CAE softvéru Moldex3D pre analýzu a optimalizáciu vstrekovania plastov. V exkluzívnom rozhovore nám pán Miroslav Kollár, porozprával nielen o novinkách spoločnosti, ale aj o plánoch do budúcnosti.

Aké služby poskytujete firmám?

Firma SimulPlast s.r.o. pôsobí na trhoch Česka a Slovenska už viac ako 10 rokov. V portfóliu našej činnosti je predaj špičkového software Moldex3D pre „mold flow“ analýzy plastových dielov a foriem. Poskytujeme poradenstvo pre dizajnérov plastových dielov a konštruktérov foriem. Organizujeme a vedieme odborné tréningy pre nastavovačov vstrekolisov, technológov, riadiacich pracovníkov výroby, dizajnérov, projektových manažérov a nákupcov. To celé je možné vďaka vedomostiam a dlhoročným skúsenostiam pracovníkov v problematike spracovania plastov.

Požiadavky priemyslu neustále stúpajú, ako sa zmenili vaše služby za posledné roky? Ako sa prispôsobujete požiadavkám trhu?

Tlak na vývoj v „plastikarine“ je veľmi veľký. Sme exkluzívnym distribútorom softwaru Moldex3D pre Českú a Slovenskú republiku, ktorý veľmi pružne reaguje na vývoj v tejto oblasti. Každá nová technológia je v krátkej dobe aplikovaná do softwaru v podobe nového modulu, aby naši zákazníci mohli držať krok s dobou. Vďaka neustálej modernizácii jadra výpočtov sa zrýchľuje výpočet, čo šetrí čas pre tvorivú prácu užívateľa, pri plnej 3D štruktúre dielu a formy. Základnou podmienkou spokojnosti našich zákazníkov je vysoká zhoda simulácií s realitou.

Zmena je aj v prístupe zákazníkov k analýzam. Kým v minulosti požadovali výpočtovú analýzu iba pri problémoch, dnes, aby sa predišlo problémom vo výrobe, väčšina z nich požaduje analýzu a odborné poradenstvo už pri vytváraní designu dielu a formy.

Mechanické vlastnosti kompozitných materiálov (plastové materiály so sklenenými vláknami) významne závisia od stupňa orientácie vlákien. Moldex3D poskytuje najlepšie informácie medzi CAE softwarmi o distribúcii vlákien vo výlisku. Preto sme naše portfólio služieb rozšírili o pevnostné výpočty, ktoré efektívne využívajú túto informáciu. Aby sme pre zákazníkov dosiahli maximum, dáta z Moldex3D sú ešte upravované softwarom Digimat. Takto spracované pevnostné výpočty sú dnes špičkou na svetovom trhu.

Máte nejaké novinky alebo plánujete v krátkom čase prísť s niečím novým?

Moldex3D v tomto roku uviedol na trh verziu R17, ktorá prináša nové prostredie s názvom „Studio“. Software sa týmto stáva „príjemnejším na prácu“. Vzhľad nového „Studia“ je veľmi podobný CAD softwérom na trhu, takže aj nový užívateľ sa vie v ňom rýchlo zorientovať. Umožňuje priamu integráciu do niektorých softvérov, čo je pre zákazníkov ešte pohodlnejšie. Rýchlosť a presnosť výpočtov spojená s unikátnou 3D technológiou BLM (siete Boundary layer mesh), umožňujú zákazníkom spočítavať aj najzložitejšie diely so všetkými prvkami formy (vtoky, horúce vtoky, chladiace kanály, chladiace vložky a pod.) v plnom 3D. Pravdepodobne neexistuje technológia v oblasti vstrekovania, ktorá by nebola pokrytá simuláciou, či už je to viac komponentné vstrekovanie, obstrekovanie záliskov, napeňovanie, vyfukovanie pomocou plynu resp. vody atď.

Na základe potrieb trhu bola vyvinutá našou firmou séria programov ToolChecker, PriceChecker a InjectionChecker, ktoré umožňujú rýchle overenie konštrukcie formy, nastavenia ceny nového výrobku alebo nastavenia a odladenia procesu výroby.

SimulPlast 
Miroslav Kollár - konateľ spoločnosti SimulPlast s.r.o. 

 

Poskytujete aj služby šité na mieru. Majú firmy o takéto služby záujem? Čo ich hlavne zaujíma?

Naša činnosť nikdy nie je rutinná. Všetky naše služby sú vždy upravované podľa potrieb zákazníka z prípadu na prípad.

Simulačné analýzy vypracované našou firmou sú vždy návodom na optimalizáciu dielu, prvkov formy (vtoky, chladenie) alebo procesu. Nechceme byť našim zákazníkom len dodávateľom, ale aj partnerom v projekte.

Podľa požiadaviek a potrieb zákazníka pripravujeme tréningy pracovníkov pre prácu s plastovými výrobkami. Pokrývame široké spektrum odborností od konštruktérov, technológov, nastavovačov, nákupcov až po riadiacich pracovníkov. Cieľom je naučiť ich efektívne optimalizovať výrobok, proces, kvalitu a ekonomiku.

Tieto služby poskytujeme už niekoľko rokov. Neustále rastúci záujem zákazníkov svedčí o tom, že sú na vysokej úrovni.

Aký problém ste im pomohli vyriešiť, na ktorý ste zvlášť hrdý?

Roky robíme osvetu o potrebe simulácií od vývoja dizajnu až po konštrukciu formy. Stále však bojujeme s ekonomikou pri výrobe formy. Dizajnéri výliskov sa spoliehajú na výrobcov foriem a veria, že tí im dodajú formu aj s analýzou v cene. Vzhľadom na tlak cien, sú výrobcovia foriem nútení presunúť túto činnosť na lacného výrobcu, ktorý im zabezpečí lacnú a rýchlu analýzu. Výsledkom je veľmi často hľadanie kompromisov pri „oživovaní“ formy, často na úkor vzhľadu, tvaru, rozmerov a životnosti formy.

Najhorším prípadom je prerobenie celej formy. Riešili sme nedávno problém deformácie dielu, kde podľa analýzy výrobcu formy a aj dodávateľa horúcich vtokov bolo všetko v poriadku. Vyrobený výrobok vykazoval 12 mm deformáciu, čo potvrdila aj naša analýza. Oprava defektu si vyžiadala cenovo náročný zásah do formy až na základe našich výpočtov a odporúčaní. Aj z toho vyplýva, že nie je softvér ako softvér a dôležitý je aj prístup k analýze.

Ako by ste zhodnotili situáciu na trhu?

Trh posledný rok mierne ochladol. Pokles produkcie firmy tlačí do zvýšenej aktivity uviesť čo najskôr na trh nové výrobky. Tento trend prináša potrebu efektívnejšieho a rýchlejšieho vývoja, ekonomizáciu výroby, čo vidím ako vysoké pozitívum pre rozvoj a rast všetkých progresívnych firiem.

Industry 4.0 – Ako je na tom Vaša spoločnosť s pojmom Industry 4.0, na koľko sa s týmto pojmom stotožňujte.

Industry 4.0 je pojem, ktorý vládne celému priemyslu. Z nášho pohľadu môžeme hovoriť o prepojení sveta simulácií s reálnou výrobou. Výrobca software Moldex3D v tejto oblasti vyvíja riešenia už niekoľko rokov. Cieľom je preniesť priamo výrobné parametre zo simulácie do daného vstrekolisu. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo vykonaných viacero krokov. Už niekoľko rokov majú užívatelia software k dispozícií pracovné rozhranie vstrekovacích strojov, takže technologické parametre simulácie môžu zadať aj technológovia, ktorí nepoznajú náš software, ale poznajú pracovné prostredie ich vstrekovacích strojov. Štandardné simulácie neberú do úvahy to, čo sa deje s taveninou vo vstrekovacom stroji ako jej stlačiteľnosť, ohrev taveniny na dýze a pod. Tieto javy Moldex3D umožňuje zahrnúť do výpočtov už posledné 2 – 3 verzie. Ďalším krokom je popis dynamického správania vstrekovacích strojov. Stroje nie sú schopné reagovať na príkazy okamžite, ale ich reakcie sú pomalšie a pružnejšie. Táto pružnosť vedie k rozdielom v rýchlostiach plnenia a vstrekovacích tlakoch. V aktuálnej verzii ponúkame zákazníkom možnosť vložiť do simulácie dynamické správanie každého jednotlivého stroja z lisovne a dodať takto simulácii reálne vstupy. Výsledkom sú priebehy rýchlosti a vstrekovacie tlaky, ktoré sú v zhode s daným vstrekovacím strojom.

Všetky zmienené kroky sa už používajú v simuláciách Moldex3D. V súčasnosti výrobca pracuje na poslednom kroku – presun technologických parametrov / nastavení priamo do vstrekovacieho stroja. Tieto nastavenia budú alebo môžu byť odlišné zo stroja na stroj. Týmto posledným krokom bude do posledného bodu naplnený význam termínu Industry 4.0 v oblasti simulácií vstrekovania.    

SimulPlast s.r.o. , SK, simulplast@simulplast.skwww.simulplast.com

SimulPlast s.r.o. , CZ, www.simulplast.com

  • autor:
  • SimulPlast s.r.o.
  • SimulPlast s.r.o.

    SimulPlast s.r.o.

    Poradenstvo. Znižujeme náklady simuláciou procesu vstrekovania, moldflow analýzy,  materiálové poradenstvo. Predaj simulačného software Moldex3D. Školenia, semináre z oblasti vstrekovania plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov

Najbližšie výstavy