• Úvod
  • Aktuality
  • Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre a veľtrh ELOSYS

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre a veľtrh ELOSYS

  • 16.05.2018

Koniec mája na výstavisku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO už tradične patrí strojárstvu a technike. V dňoch 22. – 25. mája 2018 sa uskutoční jubilejný 25. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Spoločne sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre po druhýkrát spojili Medzinárodný strojársky veľtrh a veľtrh ELOSYS.

Veľtrh sa stal najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a svoje miesto našiel aj v kalendári európskych priemyselných veľtrhov a výstav.

Veľtrh je od svojich začiatkov špecifikovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom.  

Na základe rozrastania sa týchto príbuzných odborov, boli k nim zaradené tematické výstavy, ktoré sa každoročne dopĺňajú a rozvíjajú. Ide o tematické výstavy EUROWELDING – zváranie, CAST-EX – zlievanie, hutníctvo, metalurgia; EMA – meracia, regulačná a automatizačná technika, STAVMECH-LOGITECH – stavebná, manipulačná technika; CHEMPLAST – plasty a chémia pre strojárstvo a TECHFÓRUM – prezentácia výstupov technických univerzít Slovenska. Veľtrh a aj jeho tematické výstavy spadajú do oblasti B2B. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sú každoročne odborné sprievodné akcie, zamerané na aktuálnu problematiku. Jednou z nosných tém aktuálneho ročníka je Industry 4.0, čiže 4. priemyselná revolúcia.

V roku 2016 prišlo k dohode o spolupráci medzi dvomi výstavníckymi centrami na Slovensku. EXPOCENTER, a.s. Trenčín a agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO sa dohodli na spolupráci pri organizovaní dvoch súbežných veľtrhov, a to Medzinárodného strojárskeho veľtrhu a veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, robotiky, osvetlenia a telekomunikácií – ELOSYS v areáli nitrianskeho výstaviska. Organizáciu veľtrhu ELOSYS naďalej zabezpečuje EXPOCENTER Trenčín. Spojenie veľtrhov v minulom ročníku prinieslo okrem zvýšenia odbornosti výstavy aj vyšší počet vystavovateľov, ale aj návštevníkov. Súčasťou veľtrhu ELOSYS budú aj tento rok odborné sprievodné akcie zamerané na tematiku veľtrhu.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik »

  • autor:
  • agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik