Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 v Nitre - ocenenia a fotogaléria

 • 06.06.2019
 • Služby
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 v Nitre - ocenenia a fotogaléria

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre sa na výstavisku Agrokomplex konal v dňoch 21. – 24. mája 2019 a opäť pre návštevníkov pripravil množstvo expozícií s najnovšími riešeniami a technológiami. Okrem strojárskej produkcie sa predstavili aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom.

Organizátor Medzinárodného strojárskeho veľtrhu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š.p. v Nitre vypisuje každoročne Súťaž o cenu veľtrhu. Poslaním súťaže o Cenu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu je oceniť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov.

Na vyhodnotení súťaže pracovala 10-členná porota zložená z odborníkov zo Slovenskej  republiky na čele s jej predsedom pánom Ľubomírom Šoošom, dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Odborná komisia v priebehu jedného dňa posúdila exponáty vystavené na veľtrhu, ktoré vystavovatelia prihlásili do súťaže, prípadne boli nominované priamo komisiou.

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2019 získali:

SPINEA s.r.o., Prešov, SK za vysoko presný reduktor TS 115 GHx - reduktor s vysokou presnosťou a opakovateľnosťou polohovania robotických štruktúr.

Hoffmann Qualitätswerkzeuge SK s.r.o., Bratislava, SK za Garant Xpent - modulárny a flexibilný fixačný a polohovací systém s rozšíreným programom pre 5-osové polohovacie zariadenia.

TG- Toman Group spol. s.r.o., Bratislava za Frigel Ecodry 4.0,3DK - atmosférický chladič s adiabatickou komorou a vysokou modularitou.

Cenu za najkrajšiu expozíciu  MSV 2019 získala spoločnosť:

ABB s.r.o., Bratislava, SK - za  najkrajšiu expozíciu a racionálne usporiadanie priestoru otvoreného návštevníkom.

MSV Nitra 
  

Cenu za tematickú výstavu EUROWELDING 2019 získal:

Fronius Slovensko, s.r.o., Trnava, SR za výrobok Magic Wave 230i, ktorý má všetky atribúty novej generácie sledujúce trendy industry 4.0

Cenu za tematickú výstavu EMA 2019  získal:

B + R automatizace, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom, SK  - za integrovaný systém strojového videnia

Cenu za tematickú výstavu TECHFÓRUM 2019  získal:

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice za prototyp vodíkového metalhydridového kompresora  s tepelným čerpadlom.

OCENENIA VEĽTRHU ELOSYS 2019

Cenu prezidenta Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska „Za prínos v elektrotechnike“ získal pán Ing. Ľudovít Harnoš.

Cenu Predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov získal pán  Ing. Marián Slosarčík, za celoživotný prínos v stavebníctve, v oblasti projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, časť elektrotechnické zariadenia.

Cena za najlepšie spracovanú expozíciu veľtrhu ELOSYS získal:

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina. Expozíciu navrhla a realizovala firma Leon design Žilina.

Cenu riaditeľa agrokomplexu NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Nitra získal:

TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice, SK za dlhoročnú spoluprácu a vysokú inovatívnosť produktov.

MSV Nitra 
  

“Inovatívny čin roka 2018”

V súťažnej kategórii „Výrobková inovácia“ - PRVÁ  ZVÁRAČSKÁ, a.s. Bratislava za Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G.
V súťažnej kategórii „Technologická inovácia“ - Duslo, a.s. Šaľa za výrobňu Čpavok 4.
V súťažnej kategórii „Inovácia služby“ - ZENTITY Slovakia s.r.o. Bratislava - za mobilnú aplikáciu PARTNER.

“Najlepší strojársky výrobok roka 2018”

MSM MARTIN s.r.o. Martin - hydraulické delaboračné zariadenie typ Hydra 100.
OXYWISE, s.r.o. Piešťany - kyslíkový vyvíjač, medicínske zariadenie.
Tatravagónka a.s. Poprad - 4-nápravový vozeň s otváracou strechou Tamns určený na prepravu sypkých materiálov.

Čestné uznanie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2019 získal:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK za dvojzávitovkový granulátor partikulárneho materiálu.

 „Cena časopisu STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ”

Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství za rok 2019 získala spoločnosť thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s.

 • autor:
 • red.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať

 • SOVA Digital: Prvé stretnutie R&D lídrov Slovenska

  SOVA Digital: Prvé stretnutie R&D lídrov Slovenska

  R&D (Research & Development) lídri výskumno-vývojových centier slovenských priemyselných firiem sa zišli na prvom spoločnom stretnutí, aby hľadali priestor vzájomnej spolupráce pre zlepšenie situácie v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. Cieľom podujatia bolo vytvoriť kooperáciu R&D lídrov,...

 • Staňte sa odborníkom v oblasti spracovania plastov, zabezpečte si profesiu s budúcnosťou

  Staňte sa odborníkom v oblasti spracovania plastov, zabezpečte si profesiu s budúcnosťou

  Ak vyštudujete niektorý z uvedených nových odborov, nemôže sa stať, že po skončení školy nezískate zamestnanie. Nové učebné a študijné odbory, na ktoré sa môžete prihlásiť už dnes, vznikli z podnetu výrobných firiem, ktoré zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Práve na podnet výrobcov...

 • Seminár IPA Slovakia: Naučte sa vyrábať kvalitne!

  Seminár IPA Slovakia: Naučte sa vyrábať kvalitne!

  V súčasnej dobe máme dostatok. Dostatok všetkého. Kvalitných, ale aj nekvalitných výrobkov, ich rôznych variantov, napodobenín, atráp, alebo dokonca škodlivých produktov, ekologicky závadných. Naozaj si je z čoho vyberať. Ale ako zákazník zistí, že je produkt...

 • Prepojené zariadenia menia výrobný priemysel

  Prepojené zariadenia menia výrobný priemysel

  Využitie internetu vecí (IoT) v priemysle je jedným z najvýznamnejších krokov na ceste k Industry 4.0. Priemyselné IoT výrazne zvyšuje efektivitu a kvalitu výroby a minimalizuje zbytočné náklady. O zbere, analýze, distribúcii dát, technológiách, ale aj o aktuálnej situácii v priemyselnej výrobe a...