Medzinárodný strojársky veľtrh 2018 v Nitre - fotogaléria

  • 01.06.2018
  • Služby
Medzinárodný strojársky veľtrh 2018 v Nitre - fotogaléria

Koniec mája na výstavisku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO už tradične patrí strojárstvu a technike. V dňoch 22. – 25. mája 2018 sa uskutočnil jubilejný 25. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Veľtrh sa stal najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a svoje miesto našiel aj v kalendári európskych priemyselných veľtrhov a výstav. Jeho súčasťou bola už druhý rok aj prehliadka elektrotechniky, veľtrh ELO SYS.

Na 25. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa na ploche 25 000 m2 prezentovalo 437 vystavovateľov z Európskej únie, Číny, Japonska, Indie, Taiwanu a Spojených štátov amerických.

Organizátor Medzinárodného strojárskeho veľtrhu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š.p. v Nitre vypisuje každoročne Súťaž o cenu veľtrhu. Poslaním súťaže bolo oceniť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov.

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2018 získali:
RŐSLER Oberflächentechnik GmbH,  Wien AT,  exponát RŐSLER Surf – Finisher – za dokonale vyriešenú technológiu superfinišovania s využitím robotického pracoviska.
MT- MONT s.r.o., Bratislava, SK, exponát FX BEND 1023 – za vynikajúce riešenie dvojrýchlostného posuvu nástroja pre ohraňovanie plochých súčiastok.
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, SK, exponát modelu vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metalhydridové materiály – za vynikajúce spracovanie modelu vodíkového automobilu s palivovými článkami a metalhydridovými materiálmi pre uskladnenie vodíka.

Cenu za najkrajšiu expozíciu  MSV 2018 získali:
TBH Technik, Žilina a MTS, spol. s r.o., Krivá – za moderne a esteticky ladenú expozíciu flexibilných produktov a upínacích systémov pre odbornú a laickú verejnosť.

Cenu za tematickú výstavu EUROWELDING 2018 získal:
FORMICA  spol. s r.o., Nitra, SK, exponát Multiprocesný zvárací zdroj MIG/MAG TITAN XQ PULS – za inovatívnosť pri realizácii zváračských procesov. Výrobok napĺňa výzvu „Industry 4.0“ s možnosťou kontroly postupov a parametrov zvárania a vyhodnocovania spotreby materiálov on- line systémom.

Cenu za tematickú výstavu EMA 2018  získal:
OptiSolutions s.r.o., Praha, ČR, exponát Umelá inteligencia vo výrobe – „Priemysel 4.0“ – za unikátne nasadenie prostriedkov umelej inteligencie do prostredia priemyselnej výroby, ktoré reflektuje najmodernejšie trendy v oblasti automatizácie.  

Cenu za tematickú výstavu TECHFORUM 2018  získal:
Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK, exponát Volant 4. generácie – Integrovaný riadiaci systém  s využitím prvkov umelej inteligencie, určený na vyobrazenie a nastavenie parametrov monopostu – za dokonale vyriešený riadiaci systém s využitím prvkov umelej inteligencie.

Čestné uznania Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2018 získali:
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Strojnícka fakulta, SK, exponát E-3KOLKA – za špeciálne riešenie mechanického zabezpečenia trojkolového vozidla proti preklopeniu, významné hlavne z oblasti posunu ťažiska pri imobilných užívateľoch.
TRUMPF Slovakia s.r.o., Košice, SK, exponát TruLaser 2030 L82 Laserový rezací stroj – za vysoko sofistikované technologické zariadenie, pracujúce na princípe laserového rezania zabezpečujúce vysokú kvalitu a presnosť výstupných produktov s orientáciou na produktivitu a energetickú úsporu.
ABB s.r.o., Bratislava, SK, exponát ABB robot IRB 4600 so systémom SafeMove2  systém pre bezpečnú spoluprácu človeka a robota – za inteligentné zariadenie, ktoré zabezpečuje systém pre  bezpečnú spoluprácu človeka a robota v intuitívnom prostredí.

Cena medzinárodného veľtrhu ELO SYS 2018:
Cenu prezidenta SEZ-KES „za prínos v elektrotechnike“ získavajú páni Ing. Jozef Bendík a Ing. Matej Cenký, za  experimentálne overenie separačnej vzdialenosti bleskozvodov.
Cenu Predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov získava Ing. Vojtech Šepák, za celoživotný prínos v stavebníctve, v oblasti projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, časť elektrotechnické zariadenia

Cena za najlepšie spracovanú expozíciu veľtrhu:
RITTAL s.r.o. Bratislava, expozícia Atipic spol.s r.o. Dolný Kubín

Inovatívny čin roka
V súťažnej kategórii „Výrobková inovácia“
CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. – Implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu – náhrada medzistavcovej platničky.
V súťažnej kategórii „Technologická inovácia“
Sensoneo, j.s.a. za Sensoneo smart manažment odpadov
V súťažnej kategórii „Inovácia služby“
HRDLIČKA – Slovakia s.r.o., UtilityReport.

“Strojársky výrobok roku 2017”
JHL – PRODUKT, s.r.o., Trenčín – hydraulický ohraňovací lis HOL 40
SPINEA, s.r.o. Prešov a SPINEA Technologies s.r.o, Prešov – vysoko presný aktuátor DS 95 a DSM 95
Tatravagónka a.s. Poprad – 4 – nápravový nádržkový vozeň Zags 117 m3 LPG+Agr

  • autor:
  • red.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať