Koronavírusová nákaza COVID-19 a jej dopad na hospodárstvo

Európska Komisia vydala Oznámenie (2020/C 91 I/01) Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva pri súčasnom šírení koronavírusovej nákazy COVID-19.

 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník