Konferencia spoločnosti UNIPLAST BRNO - Formy, stroje a materiály

Konferencia spoločnosti UNIPLAST BRNO - Formy, stroje a materiály

V dňoch 17. - 18.9.2019 sa uskutočnila konferencia na tému Racionalizácia výroby plastových dielov v príjemnom prostredí Hotela Tri Věžičky pri Jihlave. Medzinárodnej konferencii, ktorej hlavným usporiadateľom bol UNIPLAST BRNO sa zúčastnilo množstvo odborníkov a prednášky si za dva dni vypočulo približne 150 účastníkov.

Ing. Aleš Hlavička zo spoločnosti Radka International s.r.o. priniesol komplexný pohlaď na spotrebu plastov v celosvetovom meradle. Veľmi podrobne v číslach a grafoch ukázal, aké sú trendy spotreby jednotlivých typov plastov a aké sú očakávania v najbližších rokoch.

PP zaznamenáva najväčší progres v používaní, naopak spotreba PC výrazne klesla, čo súvisí hlavne so zastavením produkcie CD nosičov.

Do budúcna sa má znižovať spotreba primárnych materiálov a zvyšovať spotreba recyklátu. Takže sa predpokladá pokles v  spotrebe plastov v EÚ. Rezervy sú v starých technologických zariadeniach zriedka i 28 ročných, ktoré bude nevyhnutné modernizovať.

Ing. Aleš Hlavička sa venoval i rozsiahlej mediálnej kampani proti používaniu plastov. Podotkol, že odborná plastikárska obec zaspala a mala v tejto súvislosti robiť viac na ich obranu. V dnešnej dobe totiž nemáme žiadny ekvivalent za plasty a je potrebné pochopiť ich nenahraditeľnú úlohu a nájsť spôsob vhodného nakladania s plastami na všetkých úrovniach. „Recykláciu je treba rozlišovať na Post industrial a Post consumer. Kým recyklácia post industrial funguje na 100%, tak post consumer tj. recyklácia plastov po použití konečným užívateľom -  konzumentom nefunguje takmer vôbec. Týka sa to teraz zberu PET fliaš a fólie. Zostáva otázka do budúcnosti ako to zlepšiť.“

Prednášky sa týkali celého spektra procesov, technológií a materiálov. Všetky reflektovali najhorúcejšie témy týchto dní ako je cirkulárna ekonomika, Smart industry 4.0 a recyklácia ako budúcnosť plastov.

Spoločnosť ARBURG spol. s.r.o. predstavila víziu smart strojov a smart výroby. „Konektivita a dátové rozhranie používané v súčasnosti nebude postačovať na prenos takého veľkého množstva dát. Preto sa formulujú nové štandardy, ktoré by určite mala sledovať každá spoločnosť, ktorá chce držať krok s Industry 4.0, “ podotkol Ing. Daniel Orel, Ph.D.  

Hovorilo sa aj o plastikárskej výrobe a jej dopade na životné prostredie. „Je potrebné rozlišovať uhlíkovú stopu výroby samotného vstrekolisu a uhlíkovú stopu procesu spracovania plastov. Kým tá prvá svojimi emisiami a ekvivalentom CO2 nezaťažuje tak výrazne životné prostredie, o tej druhej sa to povedať nedá. Počas životného cyklu zhruba 18 rokov, vyprodukuje proces spracovania plastov obrovské množstvo CO2. A preto do budúcna bude celková uhlíková stopa vstrekolisu jedným z rozhodujúcich kritérií pri výbere spracovateľskej technológie, “ povedal Ing. Daniel Orel, Ph.D.

Spoločnosť ZÁLESÍ a.s. – ROBOTICS sa zamerala na zhodnotenie ekonomickej návratnosti investície do automatizovaného pracoviska. Automatizácia pri montáži plastových dielov dokáže nahradiť pracovnú silu troch, štyroch a niekedy až ôsmych ľudí v jednom pracovnom cykle. Pracovná sila bude, ale potrebná vždy. Je však dôležité zamestnancov vzdelávať. „Vzdelaný zamestnanec, ktorého práca baví je pre každú firmu to najlepšie, “ povedal Ing. Petr Kozelek.

Petr Šimon z firmy Piovan zaujal prednáškou efektívneho zhodnotenia spotreby chladu pri výrobe plastových dielov. „Pri rozširovaní výroby alebo ak skončil životný cyklus vášho súčasného kompresorového chladiča, je na mieste zvážiť použitie nových technológií, ktoré znižujú uhlíkovú stopu a zároveň šetria peniaze firmám. Atmosférický chladič Freecooling môže byť tou správnou voľbou.“

Budúcnosť patrí i novej generácii plastov. 

PP kompaundy, ktoré nahrádzajú PA GF predstavil Ing. Radek Zýka zo spoločnosti Albis s.r.o. Rada ALtechNXT PP nahrádza PA GF30, ponúka úsporu energie aj jednoduchšie spracovanie. Uplatnenie má hlavne v automotive, či už pod kapotou alebo v interiéri.

Konferencia sa venovala aj otázke toho, či sú eko materiály budúcnosťou. Ekologický aspekt je dôležitý a v krátkom čase bude súčasťou imidžu každej firmy. „Je však potrebné zvážiť vhodnosť použitia, nároky na výrobok ako estetické tak mechanické a v neposlednom rade cenu, “ zdôraznil Ing. Radek Zýka.

Ekológia je v programe EÚ. Do roku 2025 sa má 10 miliónov ton plastov recyklovať a 25% výroby z plastu má byť z recyklátu. „Naplnenie týchto odvážnych cieľov bude možné iba pri použití nových progresívnych materiálov ako i zásadných zmenách v technológii spracovania plastov. Jednou z možností je použitie tzv. sendvičového vstrekovania, ktoré znamená, že je nový materiál na povrchu a recyklát vo vnútri, “ povedal Ing. Jaroslav Novák, CSc. zo spoločnosti ARBURG spol. s.r.o.

Prednášky na konferencii končili živou diskusiou prítomných účastníkov. Konferencia naplnila očakávania, účastníci sa obohatili nielen o nové vedomosti, ale získali aj nové kontakty.

  • autor:
  • red.
  • CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

    CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

    Komplexné riešenie foriem, miniatúrne hydraulické vstrekovacie lisy BABYPLAST , temperačné prístroje, priemyselná robotizácia, výroba  plastových výliskov.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov

Najbližšie výstavy