• Úvod
  • Aktuality
  • K – 2013 se již intenzivně připravuje : Plasty hýbou světem

K – 2013 se již intenzivně připravuje : Plasty hýbou světem

  • 13.08.2012

Plasty jsou materiál, který hýbe světem. Plasty motivují pohyb. Jsou to právě tyto vlastnosti, na které bude zaměřen speciální program v průběhu veletrhu K- 2013, který se bude konat 16. až 23. října 2013 v německém Düsseldorfu.

 Pod motem Plasty hýbou světemzde budou prezentovány různé aspekty související s mobilitou – od lehkých materiálů užitých v motorových vozidlech, letadlech a lodích až k mobilitě jednotlivců a moderním volnočasovým aktivitám. Vyzdviženy budou aspekty energetické a přepravní strategie slučitelné s ochranou klimatu, stejně jako změny v pracovních a volnočasových aktivitách zapříčiněné a podpořené mobilními komunikačními prostředky. Celé dění má za cíl poukázat na přínos plastů a kaučuků k „životu v pohybu“, přičemž bude využito multimediálních představení, diskusí s experty z oblasti vědy a průmyslu, i přímé podpory vystavovatelů. Tento speciální program veletrhu K-2013 je organizovaný německým plastikářským průmyslem pod vedením německé pobočky společnosti Plastic Europe (Plastic Europe Deutschland e.V.) a düsseldorfského výstaviště (Messe Düseldorf).

 

 

Program bude již tradičně doplňovat vlastní expozici vystavujících firem o výhled do budoucna, a podpoří tak pozici düsseldorfského „Káčka“ jako barometru současných trendů a inovačního fóra pro celý průmysl. Moderní, dynamický image a slogan K makes the difference (K vytváří tento rozdíl) jsou klíčové komunikační prvky propagující vedoucí pozici tohoto veletrhu v mezinárodním průmyslu plastů a kaučuku. Pozvánky vystavovatelům jsou rozesílány od začátku roku 2012; zváni jsou výrobci strojního zařízení a vybavení pro plastikářský a gumárenský průmysl, dodavatelé surovin a příslušenství, výrobci polotovarů, technických dílů, vyztužených plastů a poskytovatelé servisních služeb. Messe Düsseldorf, pořadatel veletrhu, opět očekává hojnou účast. Veletrhu K-2010, který proběhl v říjnu 2010, tedy ve fázi ekonomického zotavování, se zúčastnilo na 3098 vystavujících společností a zhruba 220 000 návštěvníků z řad obchodníků, kteří v průběhu výstavy navázali nové kontakty a zaznamenali vůli investovat a také uzavřeli mnoho obchodních dohod, často i neplánovaných.

 

 

  • autor:
  • Messe Düsseldorf
 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník